Winnaar CFO of the Year Award 2007 (AMX): Cees van Rijn, CFO Nutreco

Winnaar van de CFO of the Year Award 2007, in de categorie AMX, AScX & Overige: Cees van Rijn, CFO Nutreco.

Nutreco Holding N.V. is een internationale producent van diervoeding en van visvoer voor aquacultuur. Nutreco’s activiteiten kunnen worden ingedeeld in de segmenten mengvoer (Hendrix en Nanta), premix- en speciaalvoer (Trouw Nutrition), visvoer (Skretting) en vleesverwerking (Sada).

Na een periode van vrijwel stabiele omzet gepaard met lagere resultaten (2002-2004) heeft Nutreco in het najaar van 2004 het strategische plan ‘Rebalancing for Growth’ bekendgemaakt. De strategie moest leiden tot een verbetering van het rendement op het geïnvesteerd vermogen samen met een stabiele kasstroom en geringe volatiliteit van resultaten. Nutreco koos voor verdere groei in diervoeding en visvoer.

Door de meer gefocuste productportfolio ontstaat meer synergie tussen de activiteiten, wat leidt tot kostenbesparingen op onder andere inkoop (Nutreco Sourcing Initiative). Daarnaast is een ander aansturingsmodel ook mogelijk als gevolg van de minder complexe organisatie. Het rendement op het geïnvesteerde vermogen in de kernactiviteiten zou op een niveau van 15 tot 20 procent moeten worden gebracht.

De kernactiviteiten genereren een stabiele kasstroom en de volatiliteit van de resultaten, veroorzaakt door de zalm, vlees- en fokkerijactiviteiten, is sterk verminderd. De CFO en zijn team hebben een belangrijke rol gespeeld bij de keuze van de toekomstige activiteiten van Nutreco.

De investerings- en desinvesteringskeuzen kwamen tot stand door een strategische en financiële analyse van alle activiteiten in de portfolio, waaraan het team van de CFO een belangrijke bijdrage leverde. Naast al deze intensieve investerings- en desinvesteringsprojecten is het belangrijk dat de kwaliteit van de doorgaande processen gewaarborgd blijft en indien mogelijk verbeterd kan worden.

De kwaliteit van de financiële rapportage staat bij Nutreco op hoog niveau. Dit werd in 2006 beloond met de toekenning van de Henri Sijthoff-Prijs voor het beste jaarverslag over 2005. Alle inspanningen werden door de aandeelhouders gewaardeerd. In 2006 bedroeg het totaalrendement voor aandeelhouders (koerstijging + dividend) circa 60 procent, waarmee Nutreco het hoogste rendement heeft behaald van alle AEX- en midkapfondsen. Sinds eind 2004 is de koers van het Nutreco-aandeel gestegen van 20 naar 54 euro (exclusief correctie van 9 euro superdividend in 2006).

GOING FOR GROWTH
De doelstelling is dat de operationele resultaten in 2010 significant hoger zijn door zowel autonome groei als acquisities in visvoer en premix- en speciaalvoer. Hierbij richt Nutreco zich vooral op groeimarkten. Daarnaast zullen door innovatie nieuwe producten op de markt worden gebracht.

De sterke financiële positie als gevolg van de opbrengst van de verkoop van zijn belangen in de zalmkweek en vlees- en visverwerking stelt Nutreco in staat de groeiambities voor de diervoedings- en visvoeractiviteiten een flinke impuls te geven. Nu is de focus volledig op groei gericht. Nutreco heeft de mensen, de middelen, de kennis en het innovatief vermogen om zijn leidende positie verder uit te bouwen. Het bedrijf richt zich naast autonome groei op overnames in diervoeding en visvoer.

Tegelijkertijd zal de winstmarge een belangrijke stimulans krijgen door het ‘Nutreco Sourcing Initiative’, dat zal resulteren in een efficiënter inkoopbeleid voor alle bedrijfsonderdelen. Verder zal de overhead in lijn worden gebracht met de kernactiviteiten. Nutreco is klaar om de volgende strategische stappen te zetten en door groei en acquisities verder uit te breiden.

OPLEIDING Economie en Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
LOOPBAAN Cees van Rijn heeft gedurende 11 jaar bij Nutricia (het huidige Numico) gewerkt in diverse financiële- en marketing functies, onder andere als CFO van de divisie Nutricia Consumenten Producten en marketingmanager voor de Nederlandse Consumenten Producten organisatie. In 1985 werd hij financieel directeur van de Staalkabel Divisie van Verto; in 1991 werd hij tot CFO van McCain Foods in Noord Europa benoemd, een divisie van de Canadese McCain groep. Van 1997 tot 2001 was hij CFO van de Europese Vleeswarendivisie van de Amerikaanse Sara Lee Corporation. Cees van Rijn is in oktober 2001 benoemd tot chief financial officer en lid van de raad van bestuur van Nutreco Holding.
OMZET ruim 3 miljard euro
MEDEWERKERS 7.500 in 20 landen

VOOR DE VEILING
Nutreco biedt een vliegreis aan voor twee personen naar Stavanger in Noorwegen. Per boot zult u onder meer het Nutreco Aquaculture Research Center en een zalmkwekerij bezoeken, beide gelegen in de schitterende fjorden in de omgeving van Stavanger. Tevens brengt u een bezoek aan een visvoerfabriek. De opbrengst zal geheel ten goede komen aan War Child.

 

Gerelateerde artikelen