Wijzigingen vpb en energiebelasting blijven in Belastingplan 2017

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën vindt het niet noodzakelijk om twee onderdelen uit het Belastingplan 2017 te lichten en hiervoor afzonderlijke wetsvoorstellen in te dienen. Wiebes schrijft dit in een brief aan de Eerste Kamer.

Wiebes reageert in zijn brief op een verzoek van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Het gaat om de voorgenomen wijzigingen van de zogenoemde overnameholdingbepaling van artikel 15ad van de Wet VPB 1969 en de maatregel betreffende een vast tarief in de energiebelasting voor de elektriciteit die wordt geleverd aan bepaalde laadpalen voor de periode 2017 tot en met 2020.
 
“Naar mijn mening is bij de voorgenomen wijzigingen van artikel 15ad van de Wet Vpb 1969 sprake van een wetgevingstechnisch zodanig beperkte omvang dat een zelfstandig wetgevingstraject niet voor de hand ligt. Het toevoegen van deze maatregel aan het Belastingplan 2017 leidt naar mijn verwachting dan ook niet tot een (te) grote druk op de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2017 dit najaar. 
De voorgenomen wijziging omtrent het vaste tarief voor het gebruik van elektriciteit bij laadpalen voor de periode 2017 tot en met 2020 heb ik uitgebreid toegelicht in mijn brief van 18 maart 2016. Ook deze voorgenomen wijziging met een tijdelijk karakter is wetstechnisch en budgettair zodanig beperkt van omvang dat het naar mijn mening geschikt is om op te nemen in een verzamelwetsvoorstel zoals het Belastingplan”, schrijft Wiebes. 
Bron: Fiscanet

Gerelateerde artikelen