Wijzigingen nationale belastingwetgevingen in EU-landen

De Deense regering heeft een wetsvoorstel uitgevaardigd om de huidige mazen in de wet te dichten; die mazen maken het vooral mogelijk om in grensoverschrijdende situaties een door de wetgever niet beoogd voordeel te behalen. Deze mazen komen voort uit discrepanties tussen de Deense belastingwetgeving en de wetgeving in andere landen.

Het voorstel ziet op een aantal gebieden. Ten eerste op aanpassingen van de behandeling van convertible bonds. Ten tweede op de kwalificatie van branches, samenwerkingsverbanden en andere transparante entiteiten. Ook ziet het op het vergroten van het toepassingsbereik van dual consolidated loss rules.

Onder deze regel wordt in Denemarken een kostenaftrek geweigerd, als de kosten ook aftrekbaar zijn in het buitenland. De regel geldt ook als kosten mogen worden afgetrokken door een gelieerd buitenlands lichaam. Het wetsvoorstel breidt het toepassingsgebied van deze regel uit.

Ook situaties waarbij de gelieerdheid tussen niet-gerelateerde entiteiten is ontstaan door samenwerking of via een fiscaal transparante entiteit vallen hieronder.

Door de uitspraak van het Hof van Justitie in Cadbury Schweppes ziet Finland zich genoodzaakt haar CFC-wetgeving te wijzigen. Dit wetsvoorstel zal nog dit jaar worden gepubliceerd. De wijzigingen in de Finse CFC-wetgeving vergroten waarschijnlijk de mogelijkheden tot internationale taxplanning voor Finse belastingplichtigen.

Ook zijn in Finland onlangs nieuwe regels opgesteld over de documentatieverplichting voor transfer pricing. Mogelijk moeten  belastingplichtigen al deze zomer aan de nieuwe documentatieverplichtingen gaan voldoen.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Tax Update ism Deloitte

Gerelateerde artikelen