Wijziging IAS 39

De International Accounting Standard (IAS) 39 wordt volgend jaar waarschijnlijk aangepast. De IASB overweegt daarbij banken ook voorzieningen te laten treffen voor verwachte verliezen. Dit zou dit een beter beeld geven van de potentiële verliezen op activa die voortvloeien uit economische fluctuaties, menen sommige analisten.

IAS 39 schrijft voor dat bepaalde financiële instrumenten, inclusief derivaten, in de balans van de onderneming gewaardeerd worden tegen hun marktwaarde. De roep om aanpassing komt onder andere voort uit kritiek van institutionele beleggers op IAS 39. Dit na een analyse van The Telegraph waaruit bleek dat diverse Engelse banken bij het uitbreken van de kredietcrisis niet solvent genoeg waren.

De kritiek op IFRS luidt dat zo lang banken alleen voorzieningen mogen treffen voor bewezen verliezen, beleggers niet uit jaarverslagen kunnen opmaken hoe weerbaar banken echt zijn tegen financiële crises. Inmiddels buigt de IASB, die de IFRS-standaarden vaststelt, zich opnieuw over de vraag om in IAS 39 plaats in te ruimen voor expected losses.

Naar verwachting is het voorstel daarvoor aan het eind van 2009 gereed. Ook op het politieke front is er beweging in aanpassing van de boekhoudregels voor banken. Op initiatief van Spanje dringen Europese ministers er bij de Europese Commissie op aan om banken toe te staan of te verplichten een extra buffer te vormen in tijden van voorspoed. Bij een crisis kan die reserve worden aangeboord.

Gerelateerde artikelen