Wiebes wil elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst niet opschorten

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën is niet van plan om het volledig elektronisch communiceren van de Belastingdienst op te schorten zolang het onderzoek van de Nationale ombudsman naar het verdwijnen van de blauwe envelop loopt. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer had gevraagd of de staatssecretaris bereid is volledig elektronisch communiceren op te schorten zolang het onderzoek van de ombudsman loopt. Wiebes antwoordt dat hij daarvoor geen redenen ziet.

De staatssecretaris laat weten dat de eerstvolgende berichten die volledig elektronisch gaan, pas gepland zijn ruim nadat de onderzoeksresultaten van de ombudsman zijn verschenen (namelijk de definitieve toekenningsbeschikking van toeslag(en) in de loop van 2016, waarbij nog een zeker voorbehoud geldt). Wiebes: ‘In de periode waarin het onderzoek loopt, vinden geen massale volledig elektronische verzendingen plaats en blijven de maatregelen om mensen in bepaalde gevallen tegemoet te komen, in stand. Daarom zie ik geen reden om de elektronische verzending stil te leggen.’

• Kamerbrief over instellen onderzoek Ombudsman naar verdwijnen blauwe envelop

Gerelateerde artikelen