Wiebes komt voor zomer terug op wet DBA

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën laat uiterlijk begin juli weten of de omstreden wet DBA ook volgend jaar opgeschort blijft. Dat heeft Wiebes don

Door felle kritiek op de wet DBA zag Wiebes zich genoodzaakt de handhaving tot zeker 1 januari 2018 op te schorten. Veel opdrachtgevers vonden de regels onduidelijk waardoor zzp'ers opdrachten verloren. Een ambtelijke werkgroep neemt momenteel de wet en de problemen die ermee gepaard gaan onder de loep. Wiebes verwacht dat zij hun bevindingen snel op papier zetten. Dat rapport stuurt de staatssecretaris vervolgens naar zowel de Tweede Kamer als informateur Edith Schippers.

Wiebes heeft de derde rapportage DBA aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze voortgangsrapportage verwijst naar een onderzoek van de Belastingdienst naar de ontwikkeling van de omzet van zzp’ers. Hoewel het onderzoek geen volledig beeld kan geven, tonen de cijfers een toename van omzet van de geselecteerde groep zzp’ers in de jaren 2011 tot en met 2016.

Over de handhaving bij kwaadwillenden  laat Wiebes weten dat de Belastingdienst inmiddels tien opdrachtgevers in het vizier heeft. Voor een aantal van die tien opdrachtgevers geldt dat zij in de periode dat de VAR nog van toepassing was (dus vòòr 1 mei 2016) hun werkzaamheden zodanig hadden ingericht dat er feitelijk sprake was van een dienstbetrekking tussen hen en de opdrachtnemers. Door de vrijwarende werking van de VAR heeft de Belastingdienst in die situaties destijds niet kunnen handhaven. De Belastingdienst voert een feitenonderzoek uit, onder andere om vast te stellen of deze opdrachtgevers hun werkwijze inmiddels hebben aangepast en zo niet of zij voldoen aan de definitie van kwaadwillende. Het betreft zowel opdrachtgevers die aan het werk zijn met enkele opdrachtnemers als opdrachtgevers met een groter aantal opdrachtnemers.

Gerelateerde artikelen