Wetvoorstel voor zzp’ers leidt vooral tot meer regeldruk

Adviescollege voorspelt dat schijnzelfstandigheid niet minder gaat worden.

Het wetsvoorstel van minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) om schijnzelfstandigheid terug te dringen werkt niet. Dit stelt het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). “Het voorstel leidt tot meer in plaats van minder regeldruk voor burgers en bedrijven.”

Het kabinet wil met het de nieuwe wet duidelijker maken wanneer het werk kan worden gedaan door een zzp’er en wanneer daarvoor iemand in loondienst moet worden genomen. Voor de wet is onder meer gekeken hoe rechters in het verleden hebben beslist in dit soort zaken.

Maar de wet zal volgens het ATR niet bijdragen aan het verminderen van schijnzelfstandigheid. De wet zorgt niet voor meer “duidelijkheid en eenvoud voor bedrijven, werkenden en zelfstandigen bij het beoordelen van arbeidsrelaties”, zegt het in een advies aan de minister.

Ook neemt de regeldruk niet af met het wetsvoorstel, oordeelt het adviescollege. Het ministerie zou eerst met individuele werkgevers en zelfstandigen in gesprek moeten gaan voordat het wetsvoorstel wordt ingediend. Ook zou eerst een praktijkproef moeten worden gehouden, vindt het ATR.

Schijnzelfstandigheid doet zich voor wanneer een zzp’er wordt ingehuurd, maar eigenlijk in loondienst is. Dat biedt voordelen aan een werkgever, want die hoeft dan onder meer geen sociale premies af te dragen of loonbelasting te betalen. Ook is een zzp’er makkelijker te ontslaan. (ANP)

Deze regels veranderen er voor het inzetten van zzp’ers

Gerelateerde artikelen