Wetten op komst voor AI

EU wil duidelijke regels voor AI en AI-gebruik: aansprakelijkheid, menselijk toezicht, en geen rechtspersoonlijkheid.

Het Europese Parlement wil dat er regels komen voor kunstmatige intelligentie (AI). Hierin moeten zaken worden geregeld als ethiek, aansprakelijkheid, en IPR van AI’s. De commissie zal nu begin volgend jaar met een wetsvoorstel komen.

De wet moet duidelijke regels krijgen voor de ethische principes en wettelijke verantwoordelijkheden voor het ontwerpen en gebruiken van AI, robots en verwante technologieën in de EU. Daaronder zullen ook vallen software, algoritmes en data.

Het voorstel is met grote meerderheid aangenomen. Toekomstige wetten moeten wat de EU betreft worden opgesteld volgens een aantal leidende principes:

  1. mensgerichte en door de mens gemaakte AI
  2. veiligheid, transparantie en verantwoording
  3. waarborgen tegen bias en discriminatie
  4. verhaalsrecht
  5. sociale en ecologische verantwoordelijkheid
  6. privacy en gegevensbescherming

Mens eerst

AI-technologieën met een hoog risico, zoals die met zelflerend vermogen, moeten zo worden ontworpen dat er op elk moment menselijk toezicht mogelijk is. Als een functionaliteit wordt gebruikt, die zou leiden tot een ernstige schending van ethische principes en die gevaarlijk zou kunnen zijn, moet het zelflerend vermogen worden uitgeschakeld en moet de volledige menselijke controle worden hersteld. Verder moeten degenen die AI met een hoog risico gebruiken, strikt aansprakelijk gemaakt worden voor alle daaruit voortvloeiende schade.

Een belangrijk punt is dat er onderscheid gemaakt gaat worden tussen AI-ondersteunde menselijke creaties en AI-gegenereerde creaties. Ook mogen AI’s geen rechtspersoonlijkheid hebben. Daarom mag eigendom van intellectuele-eigendomsrechten alleen aan mensen worden toegekend.

(bron: EU; foto: Rod Long, Unsplash)

Gerelateerde artikelen