Wetsvoorstel voor one tier-model

Minister Hirsch Ballin van Justitie wil het Nederlandse bedrijfsleven internationaal aantrekkelijker maken door de keuze voor een one tier board in de wet vast te leggen. Dat blijkt uit een wetsvoorstel van Hirsch Ballin dat voor consultatie is aangeboden.

Nederlandse naamloze en besloten vennootschappen kunnen hierdoor kiezen voor het dualistisch model (een bestuur en een raad van commissarissen) of het monistisch bestuursmodel (een gezamenlijke raad van uitvoerende en toezichthoudende bestuurders).

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om taken binnen het bestuur van een onderneming te verdelen over algemene en uitvoerende bestuurders. Er is een regeling opgenomen voor niet alleen de aansprakelijkheid van bestuurders bij onbehoorlijk bestuur, maar ook voor de gevolgen van een tegenstrijdig belang binnen het bestuur en de raad van commissarissen voor de besluitvorming van de vennootschap.

De minister wil met de regeling de bruikbaarheid vergroten van de naamloze en de besloten vennootschap in nationale en internationale ondernemingsverhoudingen. Nederland krijgt meer concurrentie van rechtsvormen in het buitenland.

Een andere factor is dat het Europese Hof van Justitie geregeld wijst op het recht op vrije vestiging voor bedrijven en investeerders die gebruik willen maken van buitenlandse rechtsvormen. Voor ondernemingen wordt steeds minder bepalend welke ‘juridische jas’ zij aantrekken.

Bevalt het gebodene in het vestigingsland niet, dan kan de onderneming kiezen uit een reeks van rechtsvormen elders in de EU, zonder dat dit ten koste gaat van de vrijheid om zich overal in de interne markt te vestigen.

Gerelateerde artikelen