Werven via sociale media loont

Met de inzet van sociale media vullen HR-professionals sneller vacatures en besparen ze kosten. Bovendien zorgt een actief sociale media beleid over het algemeen voor positieve aandacht, wat goed is voor het imago van een organisatie. Online sociale netwerken vergroten de betrokkenheid van medewerkers en bevorderen kennisdeling.

Deze conclusies trekt HR- en salarisdienstverlener ADP in het whitepaper ‘Social Media voor HR-Professionals in Nederland’.

Social Media als recruitmentkanaal
Ruim de helft van de HR-professionals (56%) vindt sociale media de komende twee jaar het belangrijkste kanaal om nieuw personeel te werven. Bij werkgevers is dit aandeel nog hoger: bijna twee derde van de Nederlandse werkgevers (63%) geeft aan dat sociale media als recruitmentkanaal prioriteit krijgt in 2013. Werkzoekenden plukken hiervan de vruchten. Bijna een derde van de werkzoekenden die sociale media gebruikt, is wel eens benaderd door een werkgever. Een meerderheid hiervan (53%) heeft de baan ook gekregen. Dit blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Intelligence Group, die zijn medewerking heeft verleend aan het whitepaper van ADP.

Toe aan nieuwe uitdaging?
Finance.nl is met alle vacatures en de top-bedrijven in Nederland, dé nummer 1 vacaturesite voor finance professionals. Voor controllers, accountants,  administrateurs en financieel managers. Vind uw droombaan op Finance.nl  en plaats uw CV in de CV-databank om door werkgevers gevonden te worden.

ADP stelt in haar whitepaper dat de meerderheid van de HR-professionals (53%) sociale media integreren in hun HR-beleid. Bijna de helft van de HR-professionals (47%) maakt hier nog geen gebruik van en een op de vijf (20%) is ook niet van plan om dit op korte termijn te doen. Mogelijke oorzaken zijn koudwatervrees, privacygevoeligheid en gebrek aan relevante onderwerpen die zich lenen voor sociale media.

Werknemers als ambassadeur
HR-professionals verwachten dat sociale media de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan het delen van kennis en vergroten van de betrokkenheid van werknemers. Eigen werknemers weten als geen ander hoe het is om bij een organisatie te werken. ADP stelt in haar whitepaper dat er daarom een zekere rol is weggelegd voor hen om nieuwe collega’s te werven. Er zijn bedrijven die dit al doen en vacatures slim en gericht verspreiden via het netwerk van de eigen werknemers. Door hieraan een beloning te koppelen, zorg je voor betrokken medewerkers en worden recruitmentdoelen behaald.

Delen van kennis via Social Media
Ook het delen van kennis is met behulp van sociale media naar een hoger niveau te tillen. Dit kan door een eigen sociale media platform op te richten en werknemers te betrekken bij onderwerpen die spelen in de organisatie. ADP Nederland doet dit zelf via de ideeënbus ‘Best in Touch’ op het eigen intranet. Medewerkers van ADP houden via blogs op het intranet collega’s op de hoogte van hun projecten of vragen hen om feedback. Als collega’s de blog leuk vinden, kunnen ze dit zichtbaar maken door de blog te ‘liken’ of een opmerking te plaatsen. Medewerkers met de meeste likes ontvangen een beloning en een eervolle vermelding tijdens de kwartaalmeetings.

“De ideeënbus op het intranet is een transparante en interactieve manier om kennis te ontsluiten. Tegelijkertijd voelen medewerkers zich meer betrokken bij elkaars projecten en de organisatie,” aldus Leon Vergnes, directeur van ADP Nederland. Het competitieve karakter van de ideeënbus heeft succes. Sinds de start van het programma zijn er 112 ideeën ingezonden en zijn er zes winnaars geweest. Bovendien heeft de organisatie vele goede ideeën doorgevoerd, waarvoor werknemers eerder geen platform hadden.

Online inhoud loont

Om positieve aandacht te krijgen via sociale media, moet een organisatie niet alleen zenden maar daadwerkelijk de interactie aangaan. De inhoud en het onderwerp van de dialoog zijn daarbij cruciaal. ADP stelt in haar whitepaper dat werkgevers die weten voor wie en waarom zij interessant zijn, meer en sneller succes bereiken. Voorwaarde is wel dat deze organisaties relevante informatie bieden aan geïnteresseerden en ook daadwerkelijk reageren op vragen of opmerkingen. Sleutelfactoren daarin zijn het hebben van aandacht, voldoende capaciteit en toewijding. Want zonder dit leveren sociale media weinig tot niets op.

Bron: ADP
 

Gerelateerde artikelen