Werknemers slaan massaal aan het jobhoppen

Werknemers slaan massaal aan het jobhoppen
Aantal vacatures blijft maar toenemen zonder dat er voldoende kandidaten zijn.

De al heersende krapte op de arbeidsmarkt neemt toe doordat het aantal vacatures blijft groeien. Door de krappe arbeidsmarkt zijn de salarisverwachtingen van werkzoekenden sterk zijn gestegen.  

Dat blijkt uit nieuwe cijfers en inzichten van recruiter Robert Half. Het aantal vacatures blijft groeien. In 2021 waren er 44 procent meer vacatures dan in het jaar ervoor. Met name vanaf het tweede kwartaal is er een sterke stijging waar te nemen.

Werknemers gebruiken de enorme vraag naar personeel om op zoek te gaan naar ander werk. Bedrijven moeten zich daardoor nog meer inspannen om het huidige personeel aan boord te houden.

Het aantal vacatures in 2020 kende weliswaar een dip, maar ook in vergelijking met 2019 lag het aantal banen in 2021 nog 13 procent hoger. In lijn met de stijging van de werkgelegenheid eind 2021, verwacht Robert Half dat deze trend de komende maanden doortrekt.

De groei van het aantal vacatures is vooral terug te zien binnen specifieke sectoren, waar de roep om werknemers al drie jaar op rij groot is. Robert Half verwacht daarom ook voor dit jaar dat er met name vanuit de e-commerce en logistiek wordt getrokken aan personeel, terwijl ook de farmaceutische sector, chemie, voeding en maakindustrie naarstig op zoek gaan naar werknemers.

De gevolgen van de aanhoudende vraag naar nieuw personeel leidde in de Verenigde Staten tot werknemers die massaal ontslag nemen, wat al de Great Resignation wordt genoemd.

Uit onderzoek van Robert Half blijkt dat ook in andere landen werknemers van plan zijn om op korte termijn van baan te wisselen. Zo blijkt dat in het Verenigd Koninkrijk 32 procent van de werknemers in de eerste zes maanden van 2022 op zoek zal gaan naar een nieuwe baan.

Het toenemende aantal vacatures en het wereldwijd groeiende aantal werknemers dat van baan wil veranderen, zorgt ervoor dat bedrijven extra inspanningen moeten leveren om de huidige medewerkers te behouden.

“De verwachting voor 2022 is dat de markt zal blijven aantrekken en dat de War for Talent zal aanhouden”, aldus Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half. “Daarom is het belangrijk om voldoende in te zetten op middelen om personeel aan te trekken en te behouden. Denk hierbij niet alleen aan salaris, maar ook aan uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden, flexibiliteit en inzet op mentale zorg.”

“Beloon en erken ook werknemers voor het werk dat ze leveren. Werknemers die voelen dat hun werk gewaardeerd wordt, zijn loyaler en productiever en het voorkomt dat ze hun waardering ergens anders gaan zoeken.”