‘Werknemer zelf verantwoordelijk voor inzetbaarheid’

Vrijwel alle Nederlandse werkgevers maken zich zorgen over de inzetbaarheid van het personeel. Het merendeel van de werkgevers werkt aan duurzame inzetbaarheid. Uiteindelijk zijn echter de werknemers zelf verantwoordelijk voor de mate waarin ze goed kunnen functioneren.

Dat blijkt uit een enquête van werkgeversvereniging AWVN in samenwerking met BNR Nieuwsradio.

Duurzame inzetbaarheid staat voor een groot aantal maatregelen om te bewerkstelligen dat werknemers langer goed kunnen blijven functioneren doordat hun kennis en competenties op peil zijn gehouden en ze gezond zijn gebleven. Uit het AWVN-BNR-onderzoek blijkt dat meer dan een kwart (26%) van de werkgevers inmiddels dergelijk beleid uitvoert en dat eveneens ruim een kwart (27%) bezig is dergelijk beleid in te voeren. Slechts 11% van de respondenten is nog niet op een of andere manier bezig met verduurzaming van het personeelsbeleid.

Met maatregelen op het vlak van duurzame inzetbaarheid hopen werkgevers vooral vermindering van de arbeidsproductiviteit (44% van de respondenten) en vermindering van de (bedrijfs-)flexibiliteit (45%) te voorkomen. Ook roosterproblemen door vergrijzing scoort hoog als verwacht probleem (40%).

Gevraagd naar de grootste uitdaging als het gaat om ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid geeft 88% van de ondervraagden aan dat vooral het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers hen zorgen baart. De medewerking van lijnmanagers (48%) komt op de tweede plaats. Met de stelling ‘De werknemer is zelf verantwoordelijk voor zijn inzetbaarheid’ is 83% van de werkgevers het eens.

Bron:  AWVN

Gerelateerde artikelen