Werknemer herkent in 2030 werkdag niet meer terug

Zo'n twee derde van de Nederlandse werknemers verwacht dat de werkdag er in 2030 totaal anders uitziet.

Fysieke aanwezigheid op de werkvloer lijkt niet meer nodig om het werk uit voeren. Naar verwachting nemen robots – een deel van – de werkzaamheden over. 
De meerderheid verwacht echter niet dat het werk makkelijker wordt of dat zijn of haar baan in 2030  verdwijnt. Al verwacht men met name te werken op projectbasis en niet op basis van een vast contract. 90 procent denkt juist dat door de snelle en complexe ontwikkelingen continue bijscholing noodzakelijk is om succesvol te blijven. 
Dit zijn enkele bevindingen uit het kwalitatief onderzoek van recruitmentorganisatie Hays naar de arbeidsmarkt van de toekomst. Het onderzoek is uitgevoerd binnen de sectoren – Oil & Gas, IT en Engineering & Technology – die naar verwachting in 2030 een belangrijk en impactvol aandeel van de arbeidsmarkt vormen. 
Opmars van robots en kunstmatige intelligentie 
De meeste respondenten verwachten niet alleen dat hun werkdag er in 2030 totaal anders uitziet, zij verwachten dat ook van de sector waarin zijn werkzaam zijn. 
Robert van Veggel, managing director Hays Nederland: ‘In alle drie de sectoren volgen technologische doorbraken zich in rap tempo op. Denk aan de inzet van nieuwe slimme systemen, zoals AI (kunstmatige intelligentie ofwel zelflerende geautomatiseerde kennissystemen), robotisering van productie, versmelting van bio-, nano- en high tech en de komst van 3D én 4D printing. Dit heeft een gigantische impact op de banen van de toekomst.’
Wie doet naar verwachting het werk in 2030?
– Robots nemen de fysieke en virtuele productie over. Waaronder afstand bestuurde (nano)robots die de exploratie en exploitatie in de Oil & Gas sector overnemen.  
– Het routinematige ontwikkelwerk en programmeerwerk is overgenomen door specifiek ontwikkelde AI-systemen. 
– De werknemer zal zich met name focussen op het ontwikkelen en aansturen van systemen en robots. 
Nooit meer uit de schoolbanken
55 procent van de respondenten verwacht niet dat het werk makkelijker wordt, maar juist dat continue bijscholing noodzakelijk zal zijn om succesvol te blijven. ‘Dit lijkt niet te duiden op een gebrek aan zelfvertrouwen over eigen kennis en kunde, want een ruime meerderheid van de respondenten ziet zichzelf op dit moment als voldoende opgeleid om ontwikkelingen bij te kunnen houden. Bijscholing zal naar verwachting nodig zijn voor bijvoorbeeld het toepassen van kunstmatige intelligentie’, aldus Van Veggel. 
Over het algemeen zijn de respondenten positief gestemd over hun baan: 60 procent verwacht niet dat in 2030 een groot deel van de banen verdwijnt. De professionals geven in meer opzichten blijk van zelfvertrouwen: 70 procent geeft aan zich niet bedreigd of gepasseerd te voelen door jong talent of nieuwkomers. 
Over het onderzoek Baan van de Toekomst
Het onderzoek is begin 2015 uitgevoerd onder zo’n 400 professionals werkzaam in de sectoren Oil & Gas, IT en Engineering & Technology. Als onderdeel van het onderzoek raadpleegde Hays futurologen voor een toekomstschets van de arbeidsmarkt in 2030  per sector en werden interviews afgenomen met specialisten uit de verschillende sectoren.

Gerelateerde artikelen