Werkloosheid stabiel op 4,7 procent

De werkloosheid in Nederland bedroeg in september 4,7 procent van de beroepsbevolking, gelijk aan augustus.

Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorig jaar kwam het werkloosheidspercentage nog uit op 5,7 procent. In september waren er 422.000 werklozen. Het werkloosheidscijfer omvat overigens niet iedereen zonder werk die wil werken. Mensen die wel willen werken, maar om wat voor reden dan ook onlangs niet gezocht hebben, of bijvoorbeeld niet direct beschikbaar waren, vallen buiten de werkloosheidsdefinitie.

Ook mensen die in deeltijd werken en die meer uren willen werken, vallen hierbuiten. Het statistiekbureau beschrijft deze groepen op kwartaalbasis.

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk nam de afgelopen drie maanden met gemiddeld 21.000 per maand toe, zo wisten het CBS en uitkeringsinstantie UWV verder. In september hadden in deze leeftijdsgroep ruim 8,6 miljoen mensen betaald werk. Bijna 4,3 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk.

Volgens het UWV nam het aantal lopende WW-uitkeringen in september met ruim 11.000 af tot 351.000. Vooral in de bouw en bij chauffeurs daalde het aantal WW'ers. In de periode januari tot en met september verstrekte UWV 301.000 nieuwe uitkeringen. Dat is een daling van 20 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

(ANP)

Gerelateerde artikelen