Werkloosheid in grote steden loopt op

De Nederlandse werkloosheid bereikte begin dit jaar een voorlopige piek van 7,5%. In drie van de vier grote steden ligt de werkloosheid inmiddels fors hoger. De Rotterdamse arbeidsmarkt staat er het minst goed voor, gevolgd door Den Haag, terwijl de stad Utrecht goed stand houdt.

Hierover bericht ING Economisch Bureau

Met een werkloosheid van 6,3% presteerde een positieve uitzondering onder de grote steden. In de Domstad is de omvang van de werkende beroepsbevolking als enige substantieel toegenomen in vergelijking met vijf jaar geleden. Hoewel dit ook hier niet voldoende was om de werkloosheidsstijging tegen te gaan, is dit een positief teken. Daarentegen spant  Rotterdam met een werkloosheid van 14,4% in negatieve zin de kroon.  Door een grote groep moeilijk bemiddelbare arbeidskrachten is de werkloosheid traditioneel fors bovengemiddeld. Toch is het huidige niveau ook voor Rotterdamse begrippen erg hoog.

Rotterdam koploper, Den Haag opvallende stijger
Waar de Rotterdamse arbeidsmarkt er het minst goed voorstaat, is de werkloosheid in Den Haag de afgelopen tijd opvallend opgelopen. Sinds eind 2008 gaat het om een toename van ruim 7%-punt tot 11,2%, die meer dan twee keer zo sterk is als in de rest van Nederland. Dit is vooral te wijten aan de flinke personele en budgettaire bezuinigingen bij de rijksoverheid, die doorwerken bij aanverwante instellingen en bij zakelijke dienstverleners, maar ook in de regionale horeca en detailhandel.

Ook Utrecht en Amsterdam hebben nog stijging voor de boeg
De onderlinge verschillen tussen steden hangen samen met het karakter van het arbeidsaanbod en het bedrijfsleven. Zo zullen bedrijven in de zakelijke dienstverlening, die volgend zijn in de keten, meer dan in de industrie nog doorgaan met aanpassing van hun arbeidsorganisaties. Aangezien Amsterdam en Utrecht het meest dienstensteden zijn, zal dit hier het sterkste merkbaar zijn.

Bron: ING Economisch Bureau

Gerelateerde artikelen