Werkloosheid gedaald

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in november 2013 met 21.000 af en kwam uit op 653.000 personen. Dat is 8,2 procent van de beroepsbe

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in november met 11.000 is toegenomen tot 419.000.

Opnieuw minder werklozen
In november was 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos, een maand eerder was dat 8,5 procent. De werkloosheid daalde in de afgelopen maand zowel bij mannen als vrouwen en ook in alle leeftijdsgroepen.

Gemiddeld nam het aantal werklozen de afgelopen drie maanden met 10.000 per maand af. Deze daling van de werkloosheid hangt samen met een toename van het aantal mensen dat zich terugtrekt van de arbeidsmarkt.

In november kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 6,9 procent van de beroepsbevolking. In oktober was dat nog 7,0 procent.

Sterke stijging WW-uitkeringen aan  jongeren
November 2013 telde 419.000 lopende WW-uitkeringen, 3 procent meer dan in oktober. De toename deed zich vooral voor bij seizoengevoelige sectoren als landbouw, horeca en bouwnijverheid.

Het aantal lopende WW-uitkeringen van jongeren tot 25 jaar nam met 6 procent meer dan gemiddeld toe. Ook in de provincies Zeeland en Drenthe was de stijging van het aantal WW-uitkeringen bovengemiddeld. Er werden in november 51.000 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en 40.000 uitkeringen beëindigd.

Bron: CBS

Gerelateerde artikelen