‘Werkgevers zien aantal banen komende jaren nauwelijks groeien’

Werkgevers zien het aantal banen de komende jaren nauwelijks groeien, ondanks het aantrekken van de economie. De verschuiving van vast naar flexibel personeel zet wel door, zij het geleidelijk. Dat blijkt uit een trendonderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder het Nederlandse bedrijfsleven.

De uitkomsten van het AWVN-onderzoek zijn in lijn met recente bevindingen van het CBS over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt – het CBS constateert dat de werkloosheid nauwelijks afneemt.

In het AWVN-onderzoek is zowel gevraagd naar de ontwikkeling van het vaste als het flexibele personeelsbestand in 2016 en 2017. Het percentage bedrijven dat het aantal vaste medewerkers ziet dalen, is daarbij iets hoger dan het aantal dat het aantal medewerkers met een vast contract ziet stijgen – 28 procent tegenover 21 procent. Voor de ontwikkeling van het flexibele personeelsbestand is dat andersom: 22 procent met een groeiend bestand tegenover 13 procent met een krimpend aantal flexmedewerkers.

Uit het trendonderzoek dat in kaart brengt welke thema’s de komende jaren door werkgevers belangrijk worden gevonden, blijkt verder dat werkgevers in toenemende mate een beroep zullen doen op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers, bijvoorbeeld op het gebied van inzetbaarheid en daarmee samenhangende thema’s als scholing.
 
Duurzame inzetbaarheid, beleid om ervoor te zorgen dat medewerkers gezond, gemotiveerd en productief aan het werk te houden, blijft net als dit jaar, de komende jaren de agenda van personeelsfunctionarissen domineren. Ruim 60 procent van de werkgevers is daar intensief mee bezig. Opvallend zijn verder het belang dat werkgevers toedichten aan modernisering van arbeidsvoorwaarden (41 procent van de werkgevers) en het afbouwen van ouderenregelingen (31 procent).

Gerelateerde artikelen