Werkgevers minder somber over de arbeidsmarkt

Werkgevers in Nederland zijn minder somber over de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2013 dan over het eerste kwartaal het geval was. Dat blijkt uit cijfers uit de Arbeidsmarktbarometer van Manpower. Desalniettemin geeft de barometer voor de vierde achtereenvolgende keer een negatief beeld te zien.

Met name werkgevers in de publieke sector verwachten een krimpende werkgelegenheid voor het komende kwartaal. Een opmerkelijke uitzondering is de zakelijke dienstverlening waar de verwachtingen van werkgevers voor het eerst sinds Q1 van 2012 weer voorzichtig positief zijn. Hoopgevend is het beeld in de industrie. Hoewel ook werkgevers in deze sector nog steeds overwegend verwachten te krimpen, is het sentiment aanmerkelijk minder donker dan bij de verwachtingen voor Q1 van dit jaar het geval was.

In de vandaag verschenen Arbeidsmarktbarometer van Manpower komt het netto werkgelegenheidscijfer uit op -3%, tegen -8% vorig kwartaal en 0% een jaar geleden.
“Het is wellicht een voorzichtig teken dat de bodem van het dal op de arbeidsmarkt in zicht komt. Het is echter beslist nog te vroeg om de vlag uit te hangen. De bodem van het dal is immers nog niet bereikt en het beeld is nog steeds neergaand omdat ook voor het tweede kwartaal méér bedrijven verwachten te moeten minderen in personeel dan er bedrijven zijn die verwachten uit te breiden,” aldus Jilko Andringa, algemeen directeur ManpowerGroup Nederland. “Het aantal werklozen zal de komende tijd dan ook ongetwijfeld nog oplopen. Maar het tempo waarin dat gebeurt zal mogelijk wat gaan afnemen.”

Vrijwel alle sectoren laten verwachtingen zien die duiden op een verdere krimp van de werkgelegenheid. De Bouwsector blijft uitgesproken somber met -7% (was al -8% in Q1 2013). Ook de publieke sector (waarin ook de zorg is begrepen) geeft duidelijk aan dat er minder arbeidsplaatsen zullen zijn het komend kwartaal. Opvallend blijven de verwachtingen in de sector Nutsbedrijven. Deze sector lijkt de economische tegenwind moeiteloos te doorstaan met een positieve prognose van 7%. Het cijfer in deze sector is al sinds 2010 onveranderd positief.

Bron: Manpower

Gerelateerde artikelen