Werkgevers krijgen hogere boetes bij fraude met uitkeringen

Niet alleen de uitkeringsgerechtigde is bij geconstateerde fraude de klos. Wanneer blijkt dat een werkgever bij fraude in het kader van sociale zekerheid is betrokken dan kan hij rekenen op forse boetes. Bij een tweede of derde overtreding wordt de boete verdubbeld, respectievelijk verdrievoudigd.

De Tweede kamer ging vorige week akkoord met de nieuwe fraudewet van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De nieuwe wet staat voor een hardere aanpak van misbruik. Wie fraudeert met een uitkering moet het teveel ontvangen bedrag terugbetalen en krijgt steviger boetes.

Bedrijven die frauderen krijgen ook te maken met fors hogere boetes. Vooral werkgevers  die recidiveren worden geconfronteerd met hoge boetes. Bij een tweede overtreding wordt de boete verdubbeld en bij de derde verdrievoudigd. Bij ernstige overtredingen wordt de boete de tweede keer al verdrievoudigd.

Bedrijven kunnen bovendien worden stilgelegd. Frauderende uitkeringsontvangers moeten altijd hun onrechte uitkering terugbetalen en krijgen datzelfde bedrag aan boete. Bij recidive wordt de boete 150%. De gemeentes worden straks verplicht de sancties uit te voeren en altijd terug te vorderen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde artikelen