Werkgevers besparen meer op beloning

Nederlandse werkgevers houden nog altijd de hand op de knip waar het gaat om beloning van werknemers. Salarissen zijn dit jaar opnieuw minder sterk gestegen en ook op secundaire arbeidsvoorwaarden wordt verder bespaard. Wel verwachten werkgevers meer te investeren in flexibeler werken en de ontwikkeling van werknemers.

Dit blijkt uit het Nationaal Beloningsonderzoek 2012 van HR-adviesbureau Human Capital Group in Utrecht dat dit jaar voor de zeventiende keer is gehouden. Uit het onderzoek blijkt dat vooral op salaris wordt bespaard: de gemiddelde totale loonstijging komt in 2012 met 1,9% op een lager niveau uit dan in 2011 (2,1%).

De hoogste loonstijging doet zich voor in de sector zakelijke dienstverlening (2,4%), de laagste in de publieke sector (1,4%). De resultaten zijn volgens de onderzoekers opvallend, omdat werkgevers begin 2012 nog optimistisch waren en een totale loonstijging van 3,6% verwachtten. Omdat de inflatie in 2012 hoger ligt dan de loonstijging, betekent dit een koopkrachtverlies voor werknemers. Voor Jan Modaal betekent dit in 2013 een bruto inkomensdaling van minimaal € 66,- en die kan oplopen tot maximaal € 330,-.

Bezuiniging
Uit het onderzoek blijkt tevens dat op secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals pensioen en vergoedingen, verder is bezuinigd. Beloningsspecialist Ernst-Jan Bergman constateert uit de cijfers dat een groeiend aantal werkgevers het ouderdomspensioen omzet naar een spaarsysteem, de zogeheten beschikbare premieregeling. “De middelloonregeling, waarmee medewerkers hun pensioen gebaseerd krijgen op het gemiddeld verdiende salaris, boet aan populariteit in. De kostenbesparing die werkgevers en werknemers weliswaar hiermee op korte termijn bereiken, voelen medewerkers bij pensionering als inkomensdaling in de portemonnee. Al blijkt de zekerheid die de middelloonregeling biedt natuurlijk ook beperkt te zijn”. Daarnaast blijkt de eigen pensioenbijdrage van werknemers in 2012 te zijn verhoogd van gemiddeld 6,8% naar 9,9%, dat circa € 52,- bruto per maand is voor een modaal inkomen.

Onderzoeker Albert Reitsma vult aan: “We zien dat ook op vergoedingen wordt bezuinigd. De onkostenvergoedingen, zoals voor internet en ziektekosten, zijn verlaagd of afgeschaft en ook het persoonlijk opleidingsbudget is drastisch verlaagd van gemiddeld € 1.500 naar € 1.100 per jaar. Daarnaast valt te verwachten dat bezuinigingsmaatregelen vanuit de Rijksoverheid de mogelijkheden voor werkgevers verder beperken om fiscaal gunstige arbeidsvoorwaarden te bieden, al biedt de werkkostenregeling deels soelaas”.

Investeren
Het onderzoek schetst niet alleen een negatief beeld van de beloning in Nederland. Werkgevers besteden meer aandacht aan de individuele voorkeuren van werknemers, zoals verdere flexibilisering van werktijd en werkplek, en ze investeren in de ontwikkel- en groeimogelijkheden van werknemers. Juist nu in veel organisaties hetzelfde werk met minder mensen moet worden gedaan, wordt er in immateriële zaken geïnvesteerd om de beste werknemers te behouden. De onderzoekers zien dat in organisaties veel creatieve oplossingen worden bedacht om met beperkte middelen een aantrekkelijke werkgever te blijven. “Het imago van het bedrijf, de manier waarop leiding wordt gegeven en de carrièremogelijkheden krijgen meer aandacht dan ooit. Salaris is veel minder een issue, het hebben van een leuke baan bij een goede werkgever staat voorop”, aldus de onderzoekers.

Onderzoeksverantwoording
Human Capital Group voert jaarlijks het Nationaal Beloningsonderzoek uit, dat de beloning en arbeidsvoorwaarden van de gehele Nederlandse arbeidsmarkt in kaart brengt (profit- en non-profitsector). In 2012 hebben in totaal 165 organisaties aan het onderzoek deelgenomen die samen ca. 100.000 medewerkers vertegenwoordigen. De grootste groep deelnemers bestaat uit kleine tot middelgrote organisaties, met een omvang tot 500 medewerkers en een jaaromzet van minder dan 50 miljoen euro.

Bron: Human Capital Group

Gerelateerde artikelen