Werkgelegenheid Nederland neemt fors af

Het gaat slecht met het Nederlandse bedrijfsleven en herstel is nog niet in zicht. Na een tegenvallend 2012 begint ook het nieuwe jaar negatief. In het eerste kwartaal van 2013 staan alle indicatoren diep in het rood, zo blijkt uit de resultaten van COEN die vandaag zijn gepubliceerd door de Kamer van Koophandel.

Omzetverwachting en export
De omzet in het 4e kwartaal van 2012 kwam tegen de verwachting (+3%) in toch onder de nullijn (-3%). De verwachting voor het 1e kwartaal van 2013 eindigt op het laagste niveau (-16%) van de laatste drie jaren.

De export gaat na twee positieve kwartalen in 2012 in het 4e kwartaal toch weer onderuit (-0%). Een forse tegenvaller voor ondernemers, die aanvankelijk per saldo nog met 6% rekenden op een toename. De verwachtingen voor het 1e kwartaal van 2013 zijn met -4% nóg somberder.

Werkgelegenheid
De krimp in de werkgelegenheid nam in het 4e kwartaal meer toe (-21%) dan verwacht (-18%). Ook voor het 1e kwartaal van 2013 wordt een forse afname verwacht (-20%), die veel hoger uitpakt dan die van een jaar geleden (-12%). De krimp van de omzet en export dwingt steeds meer bedrijven om afscheid te nemen van hun personeel.

Investeringen en winstgevendheid
Het feitelijke investeringsverloop in het 4e kwartaal verliep volgens verwachting (-10%). In het 1e kwartaal van 2013 gaat de investeringsgeneigdheid bij bedrijven met -21% hard onderuit. De winstgevendheid van bedrijven is per saldo na drie slechte kwartalen in 2012 iets minder verslechterd in het 4e kwartaal (-19%). De winstgevendheid ligt op een duidelijk lager peil dan het jaar daarvoor (-13%).

Iets minder pessimistisch
Toch wordt het oordeel van ondernemers over het economische klimaat wat milder. Na een uitgesproken negatief oordeel over het 4e kwartaal van 2012 (-33%) zijn de verwachtingen voor het 1e kwartaal van 2013 wat minder negatief (-27%). Het oordeel is ook minder negatief dan over het 1e kwartaal van vorig jaar (-32%).

Bron: Conjunctuurenquête Nederland (COEN), een gezamenlijke conjunctuuronderzoek van de Kamers van Koophandel, VNO-NCW, MKB Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek en Economisch Instituut voor de Bouw.

 

Gerelateerde artikelen