Werken in de cloud: Hoe worden uw medewerkers maximaal productief?

Steeds meer organisaties werken in de cloud. Begrijpelijk, want hierdoor kunnen medewerkers overal en altijd (samen)werken. Dat zorgt niet alleen voor meer flexibiliteit binnen de organisatie én daarbuiten, maar ook voor nieuwe vormen van productiviteit. Factoren als persoonlijke effectiviteit, kennisdelen en samenwerking zijn meer dan ooit bepalend voor het succes van een organisatie. Om die nieuwe productiviteit te vergroten is het wel van belang cloudtoepassingen optimaal te benutten. Maar hoe doe je dat?

Zorg voor draagvlak 
Medewerkers moeten openstaan voor én voorbereid zijn op een nieuwe manier van werken. De organisatie moet dus in staat zijn nieuwe technologie te accepteren en toe te passen. De mate waarin dit gebeurt, noemen we het absorptievermogen van de organisatie. Hoe groter dit vermogen, hoe veerkrachtiger uw organisatie is bij technologische veranderingen. Dit leidt weer tot productievere medewerkers en een succesvollere onderneming.

Die ‘nieuwe’ productiviteit – gefocust op informatie-uitwisseling – verdelen we in 5 gebieden:

– Persoonlijke effectiviteit
– Zakelijk sociaal netwerken
– Universele communicatie
– Samenwerken & kennisdelen
– Toegang tot / inzicht in bedrijfsdata 

Om op bovenstaande gebieden maximaal productief te zijn, moeten medewerkers de cloudtoepassingen binnen de organisatie optimaal benutten. Maar hoe vergroot je dit absorptievermogen? Door te accelereren.

Accelereren
Een succesvolle aanpak begint met het in kaart brengen van de 5 productiviteitsgebieden binnen een organisatie. Waar is ruimte voor verbetering? Is dat duidelijk, dan kunt u kiezen voor zogeheten accelerators om de productiviteit te verhogen. Accelerators zijn verbeterprogramma’s waarmee medewerkers leren om meer uit de cloud toepassingen te halen die ze gebruiken. Er zijn bijvoorbeeld accelerators voor slimme e-mailtoepassingen, effectief samenwerken, beheren en bewerken van documenten in de cloud en voor slim omgaan met informatie. 

Acceleratorprogramma’s lopen in totaal 10 weken en vragen niet veel tijd van uw medewerkers. Ze bestaan uit een reeks interventies en zijn gericht op de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers. Na 6 maanden vindt een evaluatie moment plaats en analyseert u wat bereikt is. Op basis hiervan wordt een nieuw verbeterplan met bijbehorende accelerators opgestart. Hierdoor ontstaat een cyclisch model. Er zijn verschillende productiviteitscoaches beschikbaar die hierin kunnen ondersteunen. Zo biedt KPN deze aanpak in de vorm van Succesdiensten. Zo is er de Succesdienst Office 365, waarbij experts uw organisatie coachen en helpen het maximale uit de cloudtoepassingen van Microsoft te halen.

Meer weten over het verhogen van de productiviteit in de cloud? Download de whitepaper over werken in de cloud.