Wereldwijd tekort aan technisch geschoolde arbeidskrachten

Organisaties wereldwijd kampen met een toenemend tekort aan geschikte arbeidskrachten. Dat blijkt uit een nieuw International Business Report (IBR) van accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton onder 6.400 respondenten.

Bijna vier op de tien (39%) bedrijven wereldwijd heeft moeite om geschikte mensen voor zijn organisatie te werven. Een gebrek aan personeel met de juiste technische vaardigheden wordt aangehaald als het voornaamste probleem (64%). Ondernemers vrezen dat het gebrek aan technisch talent de productiviteit zal temperen en uiteindelijk een bedreiging vormt voor toekomstige groei en winstgevendheid.

Een tekort aan arbeidskrachten met een technische achtergrond is een probleem dat niet alleen in gevestigde, maar ook in opkomende economieën een rol speelt. In totaal 61% van de organisaties uit de BRIC-landen en 65% van de bedrijven in de G7 maakt hier melding van. Landen die het meest lijden onder het arbeidstekort zijn Australië (68%), Canada (65%) en de Baltische Staten Estland, Letland en Litouwen (65%). In Nederland geeft een derde van de ondernemers (34%) aan het (zeer) moeilijk te vinden om de juiste mensen aan boord te halen.

Schaarste aan technische vaardigheden en ervaring
Onvoldoende technisch geschoolde arbeidskrachten wordt als grootste beperking in het wervingsproces gezien, aldus 64% van de ondernemers wereldwijd. Dit is met name een zorg in Vietnam (86%), Denemarken (84%), Zuid-Afrika, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten (allen 83%) en Canada (80%). Daarnaast is er een tekort aan mensen met voldoende werkervaring (56%) en de juiste kwalificaties (54%), vindt meer dan de helft van de organisaties. Eén op de vier ondernemers (21%) benoemt beperkingen op immigratie als een (lokaal) issue.

Ook Nederlandse organisaties beschouwen een gebrek aan technische competenties (76%), onvoldoende jaren werkervaring (65%) en onvoldoende kwalificaties (62%) als de grootste beperkingen.

Japan: gemiddelde wervingsperiode 4 maanden
Het onderzoek toont ook aan hoe lang ondernemers er gemiddeld over doen om de juiste mensen te vinden. Wereldwijd duurt het circa 70 dagen om een geschikte arbeidskracht aan te nemen. Deze periode loopt op tot 77 dagen in Canada, 92 dagen in Duitsland, 93 dagen in India en 116 dagen in Japan. Ondernemers in Nederland slagen er gemiddeld in 2,5 maand in om de juiste collega te vinden, aldus de respondenten. Bedrijven op het vasteland van China gaat het sneller af: binnen 37 dagen hebben ondernemers daar een geschikte werknemer gevonden.

Impact op groeivooruitzichten
De impact van deze personeelskwestie op de groeivooruitzichten van bedrijven is groot. Uit het IBR blijkt dat meer dan één op de vier bedrijven (28%) verwacht dat hun uitbreidingsplannen voor 2013 hieronder zal lijden, oplopend tot meer dan één op de drie in de BRIC-economieën (36%). In Canada geeft 46% van de zakelijk leiders aan dat het gebrek aan geschikte werknemers hun groeivooruitzichten voor 2013 beperkt, oplopend tot 52% in Singapore en 55% in Rusland. Resultaten voor Australië (36%) en de Baltische staten (41%) begeven zich ook ruim boven het wereldwijde gemiddelde (28%).

Bron: Grant Thornton

Gerelateerde artikelen