Wereldwijd economisch herstel in zomer 2010

Onderzoek bij meer dan 11.000 ondernemingen in vijftien landen laat zien dat significant economisch herstel wereldwijd niet eerder wordt verwacht dan de zomer van 2010. Nederlandse ondernemingen verwachten dit herstel zelfs pas in augustus van dat jaar.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Regus, wereldmarktleider op het gebied van flexibele werkoplossingen. ‘Uit het onderzoek blijkt dat het van belang is om als ondernemer lessen te trekken uit het verleden en om als overheid het MBK te blijven ondersteunen’, aldus Eduard Schaepman, directeur Regus Benelux.
 
De Regus Business Tracker, een wereldwijd economische indicatoronderzoek, toont aan dat ondernemingen volgend jaar vast moeten blijven houden aan hun kostenstrategie. Ook moeten ze grote investeringen structureren om te kunnen profiteren van het mondiale herstel halverwege 2010.

Volgens het onderzoek verwachten Nederlandse ondernemingen tekenen van economisch herstel pas in augustus 2010, wat duidt op een grotere mate van pessimisme dan het wereldwijde gemiddelde. Spaanse ondernemingen zien het economisch herstel het meest somber in, zij verwachten dit pas in oktober 2010.
 
De sombere visie van de Nederlandse ondernemingen is waarschijnlijk te wijten aan een  winstdaling die het wereldwijde gemiddelde overtreft. Zo’n 35% van de Nederlandse ondernemingen zag de winst vorig jaar dalen, terwijl dat percentage gemiddeld genomen 28% wereldwijd was. Ook zag 30% van de ondernemers de omzet dalen, tegen een wereldwijd gemiddelde van 26%.

Kleine bedrijven optimischer
Een andere factor in het Regus-onderzoek was het sterke effect van de bedrijfsomvang op  de verwachtingen. Hoewel 64% van de Nederlandse ondernemingen van iedere mogelijke omvang verwacht dat de inkomsten volgend jaar zullen toenemen, zijn kleine ondernemingen (minder dan 50 medewerkers) optimistischer dan grotere ondernemingen.

Circa 72% van de MKB-bedrijven verwacht dat de inkomsten in 2010 zullen stijgen, tegen slechts 44% van de grotere bedrijven. Deze verwachting impliceert dat het economisch herstel zal worden ingeleid door kleine ondernemingen. Bovendien onderstreept deze conclusie het belang van overheidssteun en de stimulans van groei bij het MKB. Dit deel van de zakelijke gemeenschap is namelijk verantwoordelijk voor ongeveer de helft van het nationaal product.
 
In het verlengde hiervan liet het onderzoek een aantal opvallende verschillen zien in de zorgen die er zijn bij MKB-bedrijven en de zorgen bij grotere ondernemingen. Grote ondernemingen maken zich meer dan gemiddeld zorgen over kostenbesparingen, infrastructuur en het behoud van personeel. MKB-bedrijven maken zich daarentegen ernstig zorgen over marketing en het behoud van klanten, wat impliceert dat zij zich meer zorgen maken over het behouden en onderhouden van winstgevende opdrachten dan over het terugbrengen van de kosten.

Gerelateerde artikelen