Welke fundamentele keuze maakt u in 2013?

Het einde van 2012 nadert. Een mooi moment om terug te blikken en vooruit te kijken. In mijn vorige blogs schreef ik over de opkomst van nieuwe businessmodellen, zoals BeFrank en Brand New Day, die traditionele spelers in hun markten van alle kanten inhalen. Het jaar 2012 heeft daarmee laten zien dat de tijd van de kaasschaaf voorbij is. Bedrijven hebben medewerkers moeten ontslaan en zijn gestart met reorganiseren. Kortom: 2012 was een roerig jaar met nieuwe florerende organisaties. Wat staat ons in 2013 te wachten?

Ook in 2013 zullen bedrijven fundamentele keuzes op IT-gebied moeten maken om te overleven. Het is daarom van belang een weloverwegen en haalbaar plan op te stellen zodat u de goede kant uitgaat met uw organisatie. Ik krijg regelmatig reacties naar aanleiding van onze blogs. Eén van de volgende vragen bereikte ons na de vorige column: “We geven nu bijna een miljard uit aan IT. Dat is te veel en bijna 90% van ons budget gaat op aan het in stand houden van het huidige portfolio. Op welke wijze kan ik dit probleem aanpakken en de kosten structureel verlagen?”

Een andere vraag die we kregen was: “Hoe kan ik bij het saneren van het IT-portfolio de risico’s minimaliseren en toch het beoogde effect behalen?” Ook de vraag: “ Is outsourcing de oplossing voor het reduceren van kosten en het vernieuwen van ons portfolio?” werd gesteld.

Ongetwijfeld zijn er nog veel meer vragen die u beantwoord wilt hebben over dit thema. Naar aanleiding van bovenstaande reacties wil ik u uitnodigen om ze te stellen. Ik sta u graag bij in 2013 met het nemen van weloverwogen beslissingen. Wat heeft u nodig om van 2013 een succesvol en IT-kosteneffectief jaar te maken? Waar ligt u wakker van? Op welke manier gaat u snoeien of bouwen met beleid?

Graag hoor ik van u op welke manier wij u kunnen helpen in het realiseren van fundamentele veranderingen in de kosten en effectiviteit van de IT-systemen. U kunt deze vragen stellen via onderstaande blog of rechtstreeks e-mailen aan m.wildvank@sig.eu o.v.v. ‘blog FM’.

Samen met onze researchafdeling kijk ik vervolgens naar uw ingediende vragen en reacties. De antwoorden en tips krijgt u in de volgende blogs te lezen. Op een succesvol en kosteneffectief 2013, met volle kracht vooruit!

Gerelateerde artikelen