Waterschaarste onderschat probleem

Het internationale bedrijfsleven neemt het dreigend tekort aan water nog nauwelijks serieus. Hoewel de beschikbaarheid van water voor de meeste bedrijven essentieel is om het voortbestaan te garanderen en waterschaarste een aanzienlijk risico voor de bedrijfsvoering vormt, slagen de ondernemingen er vooralsnog niet in duidelijk te maken hoe ze op de lange termijn strategisch met het dreigende tekort omgaan.

Uit internationaal onderzoek van KPMG onder de 250 grootste bedrijven ter wereld blijkt dat minder dan de helft van de bedrijven in de duurzaamheidsverslaggeving aangeeft welke strategie ze hebben geformuleerd om het aanstaande watertekort het hoofd te bieden. Slechts 10 procent van de grootste bedrijven ter wereld geeft aan de bedrijfsvoering aan te passen aan de beschikbaarheid van water of te proberen de invloed van de waterschaarste op de onderneming of de aandeelhouders te verminderen.

Uit het onderzoek van KPMG naar de wijze waarop de bedrijven verantwoording afleggen over het waterverbruik, blijkt dat ruim 75 procent ervan in het duurzaamheidsverslag op de een of andere manier aandacht besteedt aan het gebruik van water. Bedrijven in landen waar de waterschaarste nu al een aanzienlijk probleem vormt, besteden in hun verslag meer aandacht aan het verschijnsel dan bedrijven in landen waar de schaarste nog niet speelt.

Bedrijven die nog niet beschikken over een langetermijnstrategie om met de waterschaarste om te gaan, moeten zich volgens de onderzoekers zorgen maken over hun continuïteit door een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. Investeerders worden zich ook steeds beter bewust van de risico’s en de mogelijkheden van waterschaarste voor hun portefeuille. Dat betekent dat zij in toenemende mate op zoek gaan naar bedrijven die aantonen dat ze op de lange termijn oplossingen zoeken voor het tekort.

Bron: KPMG

Gerelateerde artikelen