Checklist maatregelen bij groeiend aantal afboek-uren

Afboekuren

De aandacht voor afboekuren is het aan het toenemen. Dat meldt een aanbieder van opleidingen voor hoger financieel management. Volgens het instituut kan de groeiende interesse terug te voeren zijn op het groeiende aantal faillissementen. Een van de belangrijkste oorzaken van deze groei is de verplichting om de coronasteun aan de fiscus terug te betalen. Daarnaast komen bedrijven in de financiële problemen vanwege de oplopende rente, gebrek aan personeel en hogere energiekosten. Dit vergroot het risico op overgaan van afboeken van uren -afboekuren genoemd.

Afboekuren verwijzen naar de uren die een bedrijf of organisatie afschrijft of niet in rekening brengt bij klanten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er sprake is van oninbare vorderingen, verouderde voorraden of andere situaties waarin de verwachte opbrengsten niet gerealiseerd kunnen worden. Het terugdringen van afboekuren is belangrijk om de financiële gezondheid van een bedrijf te waarborgen en fiscale voordelen te benutten.

Het groeiend aantal afboekuren heeft ook gevolgen voor accountants; als dienstverleners worden zij regelmatig gevraagd om hun klanten te adviseren en ondersteunen. Accountants moeten niet alleen de financiële gezondheid bewaken, maar vaak ook adviseren over de fiscale mogelijkheden wanneer uren moeten worden afgeboekt.[Artikel gaat verder na de volgende alinea]

Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).

Experts wijzen er op dat eerst de oorzaak van afboekingen moet worden gezocht. Dit kunnen bijvoorbeeld oninbare vorderingen zijn maar ook verouderde voorraden of andere factoren.

  1. Indien het aantal afboekuren oploopt, moet dat soms leiden tot een (strategische) herziening van het debiteurenbeheer en zelfs factoring.
  2. Dit laatste kan ook gevolgen hebben voor factoring als onderdeel van kredietmanagement omdat het niet innen van facturen de portefeuille van de uitstaande facturen drukt.
  3. Het is ook van belang om ook de voorwaarden en monitoring van kredietwaardigheid aan te passen.
  4. Uiteraard moeten voorafgaand aan het overgaan tot het afboeken van uren eerst de incassoprocedure aandacht krijgen. Belangrijk daarbij is het om tijdige herinneringen te hanteren en stel strikte termijnen voor betalingen te communiceren.
  5. Waar het gaat afschrijven op voorraden, loont het om te bekijken of voorraadoptimalisatie mogelijk is. Omdat verouderde voorraden leiden tot afboekingen kan voorraadrotatie overtollige voorraad minimaliseren. Ook forecasting voorkomt over- of onderbevoorrading.
  6. Zorg ervoor dat afboekingen fiscaal aftrekbaar zijn en zorg voor voldoende kennis en kunde.
  7. Documenteer afboekingen zorgvuldig en bewaar leningsovereenkomsten, zekerheden en andere relevante documenten.
  8. Bij afboekingen op rekening courant vorderingen, moeten juridische onderbouwing worden gegeven.
  9. Het verlies op leningen en kredieten kan fiscaal worden afgetrokken, maar de fiscus vraagt veel bewijslast.

De aanpak van afboekuren is vaak complex en vergt een integrale aanpak met inbreng en ondersteuning van meerdere afdelingen binnen bedrijven

Het hoge percentage afgeboekte uren is voor veel kantoren een uitdaging. Ontdek in een halve dag dé oplossingen om het aantal afgeboekte uren te verminderen en direct de winstgevendheid van jouw kantoor te verhogen. Meld je nu aan voor de workshop Terugdringen van afboeken uren van NBA Opleidingen.

Gerelateerde artikelen