Wat kost uw IT eigenlijk?

Tegenwoordig is IT dus een business driver, een business enabler en kritische succesfactor voor veel bedrijven. Aan IT wordt dan ook veel geld uitgegeven. Recente onderzoeken naar waaraan dit geld wordt uitgegeven wijzen uit dat het grootste gedeelde van de gemaakte IT-kosten (ongeveer 80 procent) wordt uitgegeven aan operationele kosten van IT.

Eenvoudig gezegd: acht van de tien uitgegeven IT-euro’s wordt gebruikt om de boel draaiende te houden. Het geld wordt besteed aan bijvoorbeeld hardware, software, service providers en contracten, salarissen, telecommunicatie en facilitaire zaken. Zo blijft dus maar weinig over voor verbetering, ontwikkeling en projecten. Wat is hiervan de oorzaak? Wordt IT wel effectief gebruikt in de organisatie?

Effectiviteit en efficiëntie van IT en investeringen in IT zijn tot op heden een onderbelicht onderwerp bij bedrijven. Door middel van bijvoorbeeld een IT-assessment is te achterhalen hoe de prestaties van IT zijn. De effectiviteit van de gevoerde IT-strategie en governance kan daarmee worden vastgesteld en tevens kunnen we onderzoeken hoe efficiënt diverse operationele IT-onderdelen zijn ingericht.

Een dergelijk assessment kan de organisatie gebruiken om huidige IT-kosten te rationaliseren. Daarna kunnen we conclusies trekken over het verminderen of effectiever alloceren van kosten. Hierna kunnen we nadenken over hoe IT-budgetten worden ingezet om daadwerkelijk toegevoegde waarde voor de organisatie te genereren. Wordt IT een strategisch middel om het bedrijf te helpen haar doelstellingen te realiseren?

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Ict Update ism Ernst & Young

Gerelateerde artikelen