Wat is restwaarde?

Een waardering op basis van de netto contante waarde-methode is gebaseerd op tenminste één, bij voorkeur meerdere prognosejaren. Ook na het laatste prognosejaar zal de onderneming waarschijnlijk vrije geldstromen genereren welke ter beschikking staan van de vermogensverschaffers.

Uiteraard is het moeilijk een expliciete prognose op te stellen voor de jaren in de verre toekomst. Ook leggen de geldstromen in de verre toekomst steeds minder gewicht in de schaal. In verband daarmee wordt voor het bepalen van een restwaarde een alternatieve benadering gekozen. Een gebruikelijke aanpak is de volgende. Aangenomen wordt dat de onderneming na het laatste prognosejaar een stabiele verdere ontwikkeling doormaakt, waarbij:
– Marges en rendement op geïnvesteerd vermogen stabiel zijn en blijven;
– geldstroom investeert;
– De onderneming op deze investeringen een verder gelijkblijvend rendement maakt. De restwaarde wordt bepaald aan de hand van de formule:

de vrije geldstroom in het laatste prognosejaarrestwaarde =”280″ WACC -/- groeifactor

Een alternatieve benadering gaat uit van het bedrijfsresultaat vóór interest en na belasting in het eerste jaar van de restperiode, de NOPLAT. Daarbij wordt een rentabiliteit van het gemiddeld geïnvesteerde vermogen ROIC (Return On Invested Capital) verondersteld. In de restwaarde wordt verder verondersteld dat geldstromen met een constante groeifactor groeien. Dit betekent dat zowel investeringen als NOPLAT met datzelfde groeifactor (g) groeien.

Het bedrijfsresultaat vóór interest en na belasting in het eerste jaar van de restperiode, de NOPLAT t+1 is gelijk aan het geïnvesteerd vermogen in het laatste jaar maal het rendement op het geïnvesteerd vermogen. Een verdedigbare veronderstelling zou kunnen zijn dat aan het einde van de voorspelperiode niet meer gerekend wordt met een concurrentievoordeel maar dat, onder invloed van de concurrentie, het rendement op bestaande investeringen (ROIC) en uitbreidingsinvesteringen (ROIC) gelijk is aan het gewenste rendement van de vermogensverschaffers (WACC). In dat geval is de restwaarde gelijk aan het geïnvesteerd vermogen.

_________________________________________________________________________

Vergroot uw kennis met opleidingen van topniveau

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau. Volg een van de opleidingen van Alex van Groningen. Opleidingen voor accountants en financials die hun kennis en vaardigheden willen en moeten vergroten. Bekijk het gehele cursusoverzicht.

__________________________________________________________________________