Wat is NOW 2, de details

De belangrijkste punten van de nieuwe NOW regeling, uitgelegd door advocaat Gaby van Burken, HVG Law.

Door Bouko de Groot.

Gaby van Burken, advocaat arbeidsrecht bij HVG Law, lichtte het Controllers Netwerk vorige week in over de nieuwe NOW regeling, NOW 2. Dit is de belangrijkste informatie, de gehele video is ook te zien.

Net als de eerste NOW, kan subsidie worden aangevraagd als er minstens 20 procent omzetverlies geleden is, en is de tegemoetkoming maximaal 90 procent van de loonsom. De periode is dit keer echter een maand langer, van juni tot en met september. De meetperiode voor het omzetverlies dient dit keer vier aaneengesloten maanden zijn, startend op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Bedrijven die ook NOW 1 aangevraagd hebben, moeten de nieuwe meetperiode echter laten aansluiten op oude.

Voorwaarden NOW 2

Bonus- en dividendbeleid
De exacte voorwaarden worden deze week verwacht. Maar er is al bekend dat voor bedrijven die een accountantsverklaring nodig hebben er een bonus- en dividendbeleid gaat gelden. Dat betekent dat de werkgever moet verklaren geen dividend of beloning uit te keren aan aandeelhouders en directie, of dat de directie aandelen koopt, vanaf de datum van aanvraag tot aan de datum van het jaarverslag. Hierbij valt winstdeling onder de noemer van bonus.

Werkbehoud en informeren
Verder dient er een overeenkomst werkbehoud te zijn, dat wil zeggen een verklaring van vakbonds of personeelsvertegenwoordiging. Ook moeten de ondernemingsraad of peroneelsvertekenwoordiging worden geïnformeerd over de aanvraag.

Scholingsbeleid
De aanvrager moet een scholingsbeleid hebben, oftewel een inspanningsverplichting om die werknemers, die kans lopen hun baan te verliezen door de coronacrisis, te stimuleren zich om te scholen voor hun in transitie naar nieuw werk.

Doorbetaling
De aanvrager dient ook 100 procent van de lonen door te blijven betalen, hoewel dat nog geen harde vereiste is. Zo is er nog niet bekend wat er gebeurt als er bijvoorbeeld maar 80 procent is doorbetaald. Het UWV kan dan een sanctie opleggen, en er is hoe dan ook de lagere vastgestelde subsidie op het einde, wat gedeeltelijke terugbetaling betekent.

Aanvraag definitieve vaststelling
De aanvraagperiode loopt van 6 juli tot en met 31 augustus en de aanvraag voor de definitieve subsidievaststelling dient binnen 24 weken weken na de afloop van de gekozen periode te geschieden, tenzij een accountantsverklaring nodig is, dan binnen 38 weken.

Berekeningsformule NOW 2

Compensatie = percentage omzetdaling  x  maximale subsidiabele loonsom per maand  x  1,4 0,9

Hierbij is 4 het aantal maanden, 1,4 de forfaitaire compensatie, en 0,9 het door de overheid vastgestelde compensatiepercentage.

En ook nog

Anders dan NOW 1
Dit keer is de referentiemaand voor de loonsom de maand maart 2020, waarbij correcties tot en met 15 mei worden meegenomen. Behalve een extra vierde maand, is ook de forfaitaire  opslag voor werkgeverslasten verhoogd, van 30 naar 40 procent. Als laatste is de ontslagboete geschrapt, hoewel het uiteindelijke subsidiebedrag uiteraard wel gecorrigeerd zal worden met die weggevallen loonsom. Overigens geldt bij collectief ontslag (minimaal 20 personen) een korting van 5 procent op de subsidie, tenzij er een akkoord ligt met vakbonden over het ontslag, of als door aanvrager en vakbonden mediation was gevraagd.

Verplichte accountantsverklaring
Een  accountantsverklaring is verplicht bij een voorschot van 100.000 euro of meer, bij een vastgestelde subsidie van 125.000 euro  of meer, en als er een aanvraag wordt gedaan voor een werkmaatschappij.
Zonder accountantsverklaring kan er toch een verklaring van een derde verplicht zijn: bij een voorschot van boven de 20.000 euro, bij een vastgestelde subsidie van boven de 25.000 euro.
Hoe dan ook kan de de UWV steekproeven komen nemen: men is dus verplicht om een controleerbare administratie te voeren.

Op het randje van 20 procent
Wat moeten bedrijven doen die rond dat minimum van 20 procent omzetverlies schommelen? Die mogen gewoon een aanvraag doen, ook al blijkt later dat de daling lager was. Men kan dan opteren voor de werkmaatschappij-regeling, mits in de voorgaande periode werd voldaan aan de voorwaarden van die regeling, er geen dividend en bonus over 2020 is uitgekeerd, en er een overeenkomst over werkbehoud is.

Van Burken's gehele presentatie is hier te zien.

Deze week komen de leden van het Controllers Netwerk opnieuw online samen om te business wargamen. Bent u erbij?

Als u lid wil worden van het Controllers Netwerk, neem dan contact op met community manager Michael van Asperen.

 

 

Gerelateerde artikelen