Wat is kredietbeleid?

Het kredietbeleid blijkt in de praktijk sterk gerelateerd te zijn aan de doelstellingen van marketing en sales.

Het kredietbeleid heeft te maken met de uitgangsstellingen van een bedrijf om te bepalen welke bedrijven tegen welke voorwaarden een krediet wordt verstrekt. Het kredietbeleid kan ofwel liberaal ofwel conservatief zijn, maar ook een combinatie is denkbaar al naar gelang de strategie van de organisatie. Hierbij spelen verschillende factoren een rol. Organisaties met een lage winstmarge of zwakke liquide positie kiezen bijvoorbeeld vaak voor een conservatief kredietbeleid. Door sterke veranderingen in maatschappij en economie is het zinvol het beleid regelmatig kritisch te toetsen.