Wat is het marktrisico?

Dit is het risico dat samenhangt met de volatiliteit of bewegelijkheid van de totale aandelenmarkt.

Amerikaans onderzoek dat zich specifiek op dit onderwerp richtte wijst op een premie voor het marktrisico, berekend over een zeer lange periode, van 5 tot 6% (bron: Ibbotson Associates 1995). Voor de Nederlandse markt is de CBS-herbeleggingsindex indicatief. Dit indexcijfer valt aanzienlijk hoger uit dan het Amerikaans onderzoek (ruim 10%). De CBS-reeks is echter beperkter en daarmee gevoeliger voor recente beursontwikkelingen. Het gebruik van de Amerikaanse bevindingen verdient daarom de voorkeur. Het risico van een onderneming hangt in meer of mindere mate samen met de volatiliteit of bewegelijkheid van de totale aandelenmarkt. Deze afhankelijkheid wordt uitgedrukt in de bta. Zie: capital asset pricing model.

__________________________________________________________________________
Vergroot uw kennis met opleidingen van topniveau
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau. Volg een van de opleidingen van Alex van Groningen. Opleidingen voor accountants en financials die hun kennis en vaardigheden willen en moeten vergroten. Bekijk het gehele cursusoverzicht.
__________________________________________________________________________