Wat is het faillissementspauliana?

Het doel van de wettelijke bepalingen over de faillissementspauliana is crediteuren van de failliete onderneming bescherming te bieden tegen benadeling.
Als de curator een beroep doet op de faillissementspauliana, dan roept hij de nietigheid in van een door de failliet onverplicht verrichte rechtshandeling, waardoor zijn schuldeisers zijn benadeeld. 
 
Uit de praktijk blijkt dat rechters snel een beroep van de curator op de pauliana honoreren! Bij het voorbereiden van een “doorstart” dient dan ook met dit aspect goed rekening gehouden te worden. Bij twijfel doet de ondernemer er verstandig aan vroegtijdig deskundig juridisch advies in te winnen!
__________________________________________________________________________
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau. Volg een van de opleidingen van Alex van Groningen. Opleidingen voor accountants en financials die hun kennis en vaardigheden willen en moeten vergroten. Bekijk het gehele cursusoverzicht.
__________________________________________________________________________