Wat is een systematisch risico?

Een onderneming ondervindt in meer of mindere mate het risico dat de totale markt ondervindt. Dit risico kan niet gereduceerd worden door diversificatie ofwel risicospreiding en wordt daarom systematische risico genoemd.

De mate waarin de onderneming bloot staat aan het systematisch risico wordt uitgedrukt in de bètacoëfficiënt. Deze coëfficiënt geeft in een verhoudingsgetal (de bèta) aan hoe sterk de volatiliteit van de markt doorwerkt op de onderneming. Bèta’s zouden brancheafhankelijk zijn. 
Het capital asset pricing model kan empirische niet worden aangetoond: de markt blijkt zich niet te gedragen als door het model wordt voorspeld. Een principieel bezwaar is gemaakt tegen de veronderstelling dat de markt de aandeelhouder niet beloont voor specifieke of diversificeerbare risico’s. Niet alle marktpartijen zijn in staat het belang op te nemen in een voldoende gediversificeerde portefeuille. 
Bijvoorbeeld voor een management buy in, een buy out of in algemeenheid voor de directeur-eigenaar geldt meestal dat de aandeelhouder onevenredig financieel betrokken is bij de eigen onderneming, bloot staat aan de daarmee samenhangende risico’s terwijl er geen mogelijkheid is deze in voldoende mate te diversificeren. Daartegenover staat dat de partijen die wel in staat zijn de specifieke risico’s van aandelen te minimaliseren door risicospreiding niet altijd accoord zullen zijn als dit voordeel wordt verwerkt in de waarde.
De genoemde bezwaren worden vermeden door de gewenste vermogenskostenvoet te bepalen aan de hand van de total bèta of door de build up methode te volgen.
__________________________________________________________________________________ 
Volg de Vijfdaagse opleiding Risicomanagement | 35 PE Uren

Tijdens deze opleiding ontdekt u in vijf dagen alle facetten van integraal risicomanagement. Wat gebeurt er als morgen uw grootste klant zijn rekeningen niet meer kan betalen? Na afloop zet u uw kredietverstrekker op scherp en creëert u samen met uw handelspartners oplossingen die bestand zijn tegen zwaar financieel weer. Verstevig groei en waarborg continuïteit. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
__________________________________________________________________________________

Gerelateerde artikelen