Wat is cashmanagement?

Cash management is de verzamelnaam voor alle dagelijkse activiteiten die betrekking hebben op het beheren van uw geldstromen en de daaruit voortvloeiende liquiditeits-, rente- en valutaposities. Ofwel: het betalingsverkeer en liquiditeitsbeheer van een bedrijf. Sinds een jaar of zes bieden banken complete pakketten aan die het managen van uw liquiditeiten makkelijker en goedkoper maken.