Wat is aandeelhouderswaarde?

Aan het einde van de bedrijfscyclus blijft er als het goed is geld over. Dit geld, de cashflow, is voor de aandeelhouder.

De aandeelhouder krijgt altijd het laatst betaald.
De aandeelhouderswaarde is de waarde van het bedrijf minus het geïnvesteerde kapitaal. De waarde van het bedrijf kan worden berekend door de Netto Contante Waarde van ALLE toekomstige cashflows. SHV (aandeelhouderswaarde) = Corporate Value (waarde bedrijf) – Invested Capital (geïnvesteerd kapitaal)
Corporate Value (waarde bedrijf)= NCW van alle vrije kasstromen