Wat betekent het faillissement wordt beëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst?

Als er geen akkoord is bereikt met de schuldeisers of het faillissement wordt niet opgeheven wegens gebrek aan baten, wordt besloten tot verkoop van de activa.
Uit deze verkoop ontvangt elke schuldeiser daarna een evenredig percentage, waarbij rekening moet worden gehouden dat de hypotheekverstrekker, de bank en de fiscus voorgaan. Het faillissement eindigt als de rechter de slotuitdelingslijst verbindend heeft verklaard. Op deze slot uitdelingslijststaat precies vermeld welke bedragen aan welke schuldeisers worden uitgedeeld. De rechtspersoon wordt dan ontbonden.
__________________________________________________________________________
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau. Volg een van de opleidingen van Alex van Groningen. Opleidingen voor accountants en financials die hun kennis en vaardigheden willen en moeten vergroten. Bekijk het gehele cursusoverzicht.
__________________________________________________________________________