Wat betekent de bubbel voor jou? Talent gaat schuiven

Wat betekent de bubbel voor jou? talent gaat schuiven
Talent gaat schuiven in de door coronacrisis veranderende arbeidsmarkt. Wat ga jij doen?

Mededeling van de hoofdredactie: Er is eerder wat mis gegaan waardoor er veel fouten in dit artikel zijn geslopen. Diverse lezers hebben dit gemeld. De fouten zijn er inmiddels uitgehaald. Onze excuses aan de auteur en de lezers hiervoor. Jeppe Kleyngeld

We leven sinds corona in bubbels. We hebben de familiebubbel, de vriendenbubbel, de kinderen zitten op school in een bubbel en ook op het werk hebben we met de bubbel te maken. Des te belangrijker dat die bubbel leuk is! Thuiswerken is voor de één een verademing terwijl de ander collega’s en de goede sfeer van kantoor mist. Nu we allemaal meer op onszelf zijn, zien we wat echt belangrijk is. Hierin spelen onze waarden ook een belangrijke rol. Hoe wil je dat je werkgever met corona om gaat? Voel je je daar goed bij? Voel je nog steeds de binding met de organisatie? En geeft je werk je de vervulling die je belangrijk vindt?

Welke inzichten heb je?

Waar de ene super blij is dat hij nog steeds een baan heeft en dankbaar voor hoe de werkgever met deze crisis omgaat, staat de ander op straat en heeft hele andere ervaringen met de crisis. Maar beiden zullen in deze periode meer dan anders nadenken over wat ze van belang vinden. In dit proces krijgen waarden een zwaarder belang. In tijden van crisis gaan we terug naar onze basis, naar ons fundament. Zeker in de continu veranderende wereld waarin we ons allemaal moeten ontwikkelen en aanpassen is het goed om een basis te hebben. Zo heeft een ieder zijn eigen waarden die van fundamenteel belang zijn en effect hebben op welke organisatie bij jou past en de manier waarop je in je werk staat. De vluchtige maatschappij heeft een schop gekregen.

Sluiten jouw waarden aan?

We zijn allemaal bekend met de kernwaarden van een organisatie, maar heb je zelf bewust de link gemaakt met je eigen waarden? En sluiten die aan op de waarden van je bedrijf? In tijden van crisis leer je jezelf, de mensen om je heen en ook je werkgever goed kennen. En het belang dat je aan waarden hangt kan veranderen. Waar je voorheen vooral gericht was op groei in salaris, merk je nu wellicht dat je het veel belangrijker vindt dat je bubbel veilig en vertrouwd moet voelen en bovenal bij je moet passen.

Wat doe jij als de bubbel barst?

We gaan er allemaal vanuit dat we straks uit onze bubbel stappen en er op sociaal en werk gebied weer meer mogelijk is. Wat ga je straks doen? Zit je nog op je plek? Of hebben nieuwe inzichten door corona je tot andere gedachten gebracht? Welke aspecten zijn voor jou de zwaarst wegende in de bubbel waar je in hebt gezeten? En durf je er naar te handelen? De ‘roaring twenties’ zijn al voorspeld op sociaal gebied. Op werkgebied kunnen we ook voorspellen dat er een verschuiving plaats zal vinden. Gedeeltelijk gedwongen door de reorganisaties die er nog steeds zijn en gaan komen. Maar er zal zeker ook een grote verschuiving gaan plaatsvinden door de inzichten die we hebben gekregen door de crisis.

Het nieuwe werk na de bubbel

Door corona zijn we gewend geraakt aan het thuis werken. Dit heeft tot meer vrijheid geleid bij de uitvoering van onze werkzaamheden. En omdat we de fysieke controle zijn kwijtgeraakt is output de sturende factor. Door corona zijn we de betekenis van de waarde vrijheid meer gaan voelen. Maar als we vrijheid belangrijk vinden kan dat ook door het te gaan vertalen naar arbeidsvoorwaarden. Waarom nog met vaste vakantiedagen werken? Waarom niet met jaardoelen werken en een ieder de verantwoordelijkheid en vrijheid geven om het realiseren van deze doelen zelf in delen? En zouden we tegenslagen en voorspoed gezamenlijk kunnen opvangen? Gaan we de traditionele werkgever-werknemer verhouding loslaten? Het is duidelijk, het barsten van de bubbel gaat zeker nog ‘brullende’ gevolgen hebben. Wat gaat het voor jou betekenen?

Claudia van Gelder-Schalkwijk heeft meer dan 20 jaar ervaring in de recruitment en HR vak. Claudia is gespecialiseerd in het opbouwen van teams, het ontwikkelen van talent en het inzetten en maken van de benodigde HR instrumenten en processen. Zij draagt zorg voor de vertaling van de doelstellingen van organisaties naar teams en medewerkers en de ontwikkeling die daarmee gepaard gaat. Dit doet zij met haar onderneming TLC | Use your Talent/Keep on Learning/Stay Connected

Gerelateerde artikelen