Wanneer ben je als finance professional geschikt voor de zorg?

Al tien jaar zijn zorginstellingen private ondernemingen, waardoor andere vaardigheden van finance specialisten gevraagd worden.

De sector biedt prachtige uitdagingen: De complexe financieringsstromen zijn van vitaal belang voor zorgorganisaties, er spelen veel fusies en overnames en de teams zijn divers. De tarieven staan onder druk en de concurrentie tussen zorginstellingen is groter geworden. Lang niet iedereen is geschikt voor een loopbaan in deze snel veranderende sector. Deze vier trends veranderen de wereld van finance specialisten in de zorgsector in rap tempo.

1. Vernieuwende finance professionals stimuleren verandering
De zorgsector is in transitie – al tien jaar, sinds de privatisering van de markt begon. De overgang van publieke organisatie naar privaat bedrijf heeft zorginstellingen en ziekenhuizen van binnen veranderd. Dat merkt Recruitment Consultant Niek de Bresser van Robert Walters, die in andere geprivatiseerde sectoren dezelfde trends heeft geobserveerd. ‘Net als in de postsector, de telecomsector en de energiesector komt de focus bij privatisering eerst te liggen op de interne organisatie.’ 

Die interne focus begint met kostenreductie als gevolg van de ontwikkelende concurrentie en prijsdruk. De Bresser: ‘Dat leidt tot vergaande reorganisaties, waardoor op een gegeven moment de kwaliteit van dienstverlening onder druk komt te staan. Vervolgens zie je dat de organisatie meer focus gaat leggen op de omzet. Op welke wijze ontwikkelt deze zich de aankomende jaren? Hoe kunnen we marktaandeel vasthouden of vergroten? Op welke manier zorgen we er voor dat patiënten voor onze zorginstelling kiezen? Er ontstaat dan behoefte aan finance professionals die advies kunnen leveren bij dit soort vraagstukken.’

De keten van ondersteunende diensten is steeds belangrijker voor zorginstellingen. Zij registreren bij ziekenhuizen niet alleen de inkomsten en uitgaven, maar zijn ook van vitaal belang voor het succes van het bedrijf, aldus De Bresser: ‘Hoe professioneler een zorginstelling bijvoorbeeld het zorgregistratiesysteem aanstuurt, des te meer greep het op zijn inkomsten krijgt.’ 

De Bresser adviseert werkgevers om te kiezen voor vooruitstrevende finance professionals: ‘Geen beheerders maar vernieuwers. Geen verzamelaars, maar jagers. Zij gaan zorginstellingen verder helpen.’

2. Interimmers versoepelen de transitie
Alle zorginstellingen professionaliseren vroeg of laat de finance processen. De Bresser: ‘Er zijn pioniers en volgers. Maar uiteindelijk heeft elke zorginstelling ervaren finance professionals nodig. Dat zijn in eerste instantie meestal interim professionals, aldus De Bresser: ‘Interimmers hebben al leergeld betaald bij vorige opdrachtgevers, in de zorgbranche en ook in sectoren die al eerder geprivatiseerd zijn. Hun ervaringen zijn onmisbaar voor een snelle en succesvolle transitie – of het nu gaat om de opkomst van purchase to pay, order to cash of andere end to end finance processen.’

Daarnaast worden interimmers veel ingezet vanwege de vele veranderingen in de zorgsector. Die kunnen te maken hebben met nieuwe wetten en regels die elk jaar effect hebben op de financiële processen, maar ook met ontwikkelingen in de markt zelf. Als voorbeeld van een belangrijke ontwikkeling wijst De Bresser op het Elektronisch Patiëntendossier (EPD): ‘Daarin wordt alle data van patiënten geregistreerd. Als een ziekenhuis overgaat tot implementatie van een nieuw EPD, krijgt het een piekbelasting in de organisatie. Zo’n periode wordt vaak overbrugd door interim professionals in te zetten.’

3. Een nieuw type finance professional meldt zich in de zorg
De ambitie van finance professionals in de zorgsector neemt toe. Zo zijn er ervaren professionals die in hun carrière elders flink verdiend hebben en nu in de zorgbranche hun expertise willen delen. De Bresser: ‘Die willen iets terugdoen voor de maatschappij. Ze verkiezen inhoud en maatschappelijke betrokkenheid boven een mogelijk rianter inkomen in commerciëlere sectoren.’

Lang niet alle zorginstellingen zijn voorbereid op deze nieuwe finance professionals, merkt De Bresser. ‘Ze worden vaak argwanend bekeken door hiring managers. Onlangs sprak ik een hoog gekwalificeerde kandidaat (RA/RC/RV) met veel ervaring bij beursgenoteerde bedrijven. Die had in het zakenleven zo aan de slag gekund, maar wilde juist in de zorg werken. Het duurde anderhalf jaar voordat een ziekenhuis hem durfde aannemen.’ 

De bezwaren? Hij zou te ambitieus zijn, te snel weer vertrekken of zijn komst zou te riskant zijn voor de organisatie. ‘Koudwatervrees, dus.’ De Bresser raadt zorginstellingen aan ambitieuze en commercieel ingestelde financials juist te durven inschakelen. ‘Dat je terugdeinst voor het onbekende is begrijpelijk, maar als je geen topfinancials aantrekt, zul je als organisatie niet snel genoeg meegaan in de transitie. Geef ambitie daarom de ruimte.’

4. Zorginstellingen moeten zichzelf verkopen als werkgever
Hoe trek je als werkgever in de zorgsector talent aan? Ambitieuze financiële professionals hebben specifieke wensen voor een nieuwe functie en werkgever, en in deze aantrekkende markt is het steeds belangrijker om hier rekening mee te houden, waarschuwt De Bresser. Dat heeft niet alleen betrekking op het salarispakket en de secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook op het beeld dat bestaat van de organisatie. De Bresser: ‘De zorg is allang niet meer een sector waar finance simpelweg het kasboek bijhoudt. De sector is prikkelender dan dat en zo moet die ook vermarkt worden.’

Wat er sexy is aan werken als finance professional in de zorg? ‘Er zijn veel verschillende financieringsstromen, en in de praktijk is het vak commerciëler en uitdagender dan de meeste mensen denken.’ Er is bovendien een spanning tussen het primaire proces – het bewaken van de kwaliteit van de zorg – en een gezonde organisatie. ‘Medische specialisten en managers moeten met elkaar samenwerken, en finance specialisten krijgen een steeds grotere stem in die veelzijdige organisaties.’ 

De Bresser adviseert zorginstellingen om de uitdagende complexiteit van de financiering, de bedrijfspolitiek en het maatschappelijke debat dat de sector kenmerkt, te gebruiken om talenten aan te trekken. ‘Recent sprak ik een bestuurder en die noemde de televisieserie House of Cards als voorbeeld van een sexy weergave van het alledaagse politieke spel. Natuurlijk wat gedramatiseerd, maar zo zou de zorgsector zichzelf ook wat meer mogen verkopen. Een zorginstelling is niet het ambtelijke bedrijf waaraan sommige mensen nog denken. Laat de wereld weten dat de zorg een bruisende en prikkelende sector is met goede groei- en ontwikkelmogelijkheden en een positief toekomstperspectief. Hoezo niet sexy?’

Gerelateerde artikelen