Waakhond gaat snuffelen aan grondposities

Autoriteit Consument en Markt vermoedt dat grondbezitters teveel macht hebben.

De Autoriteit Consument en Markt gaat de werking van de Nederlandse grondmarkt onderzoeken. Mogelijk hebben bepaalde grote partijen te veel macht als het gaat om grondposities. Ook noemt de toezichthouder het opmerkelijk dat, zeker in tijden van schaarste, verschillende stukken grond die eerder zijn aangekocht nog altijd niet worden bebouwd. 

Het onderzoek van de ACM bouwt voort op een eerste verkenning door hoogleraar Gebiedsontwikkeling Erwin van der Krabben van de Radboud Universiteit. Die stelt dat de grondmarkt veel onvolkomenheden heeft die van invloed zijn ook op de woningbouwmarkt.

Volgens de ACM zijn in die verkenning bepaalde patronen waargenomen die op misbruik van de markt kunnen duiden. Daarom is vervolgonderzoek nodig. De toezichthouder is nu nog niet zover dat kan worden gesproken van een mededingingsprobleem.

Het onderzoek zal zeker maanden in beslag nemen. De toezichthouder wil onder andere inzicht krijgen in hoe de markt werkt en waarom er zaken gaan zoals ze gaan. Dan gaat het onder andere om het lang braak laten liggen van aangekochte stukken grond.

De ACM zal ook kijken naar de rol van gemeenten en provincies die in sommige gevallen zowel marktmeester als marktspeler zijn. Ook wil de ACM onderzoeken wat de overheid kan doen om de bouwproductie op gang te helpen.

(ANP)

 

Gerelateerde artikelen