VS voeren strengere informatieplicht accountantskantoren in

Accountantskantoren die geregistreerd staan bij de Amerikaanse toezichthouder PCAOB moeten voortaan op tal van punten openheid van zaken geven. In een jaarlijks 'transparantieverslag' moeten de kantoren inzage geven in de afgegeven accountantsverklaringen.

Verder moeten kantoren inzage geven in disciplinaire maatregelen die in het verleden tegen nieuwe personeelsleden zijn genomen, details over juridische procedures en informatie over accountantshonoraria.

De maatregelen, die vorig jaar werden door de PCAOB werden aangenomen, zijn nu goedgekeurd door beurstoezichthouder SEC. De nieuwe regels gaan in op 12 oktober 2009 en zijn een uitvloeisel van de Sarbanes-Oxley Act.

Naast de jaarlijkse informatieplicht moeten kantoren ook tussentijds aan de PCAOB verslag uitbrengen over onder meer administratieve zaken en de aangekondigde juridische stappen tegen het kantoor of het personeel.

Gerelateerde artikelen