VS nog lang niet klaar met renteverhogingen

Veelbelovende markten in gevaar door hogere rente
Koste wat kost wordt de Amerikaanse inflatie de kop ingedrukt.

Beleidsmakers van de Federal Reserve zijn vastberaden om de inflatie terug te dringen, staat in de notulen van hun meest recente rentevergadering die woensdag zijn vrijgegeven. Ze waarschuwen dat een “ongerechtvaardigde” versoepeling van het monetaire beleid hun inspanningen om prijsstabiliteit te bereiken zou schaden.

Bij de rentevergadering in december werd de rente met 0,5 procent verhoogd. Dat was minder sterk dan bij de eerdere vier vergaderingen toen er telkens 0,75 procentpunt bij kwam. De Fed gaf echter wel aan dat de rente waarschijnlijk langer hoog zal blijven. Na het rentebesluit vorige maand gaven de beleidsmakers aan door te gaan met het verhogen van de rente om zo de hoge inflatie onder controle te krijgen.

Uit de notulen blijkt dat de beleidsmakers van plan zijn de inflatie terug te brengen naar hun doelstelling van 2 procent, met het risico van stijgende werkloosheid en een tragere economische groei.

Fed-voorzitter Jerome Powell gaf onlangs aan dat er “meer werk te doen” is. Hij wees er ook op dat de arbeidsmarkt “uit balans” is en “extreem krap”. De Fed verwacht dat de werkloosheid dit jaar piekt op 4,6 procent.

(ANP)