Vrouwelijk talent naar de top

Om meer vrouwen in topposities te krijgen wordt er op woensdag 28 mei in Amsterdam het charter 'Talent naar de Top' gepresenteerd. Hierin leggen bedrijven hun eigen doelen vast voor het stimuleren van vrouwelijk talent zonder hierbij harde percentages te noemen.

Het kabinet is tegen een quotum om het aantal vrouwen in topposities te vergroten. Met het charter denken ze een beter alternatief in handen te hebben. “Het is niet vrijwillig, maar vrijblijvend”, zegt PVDA-staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken in het FD.

Dertig organisaties, waaronder PricewaterhouseCoopers en ING zullen het charter tekenen. De doelstellingen van ‘Talent naar de Top’ moeten in een periode van drie tot vijf jaar gerealiseerd worden. Een monitoringscommissie zal erop toezien dat participerende bedrijven zich jaarlijks verantwoorden.

Het charter moet een bijdrage gaan leveren om al het talent in Nederland beter te benutten. Dit om tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan en Nederland een slag te laten winnen om internationaal een goed vestigingsklimaat te blijven.

Bovendien blijkt uit onderzoek van McKinsey dat diversificatie loont. “Organisaties met meer vrouwen in de top presteren gewoon beter”, aldus Heemskerk.

Gerelateerde artikelen