Vrees voor meerkosten Brexit bij veel ondernemingen

3 op de 5 bedrijven vreest duurdere bedrijfsvoering door Brexit.

Bijna drie op de vijf (58%) van de bedrijven die zakendoet met het Verenigd Koninkrijk is bang dat hun bedrijfsvoering duurder wordt vanwege Brexit. Een kwart heeft de bedrijfsvoering nog niet aangepast.

Dit blijkt uit onderzoek van Banking Circle, gelicenceerde bank en betaalspecialist. Het onderzoek is uitgevoerd onder 337 managers werkzaam bij bedrijven die producten inkopen of verkopen aan bedrijven gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.

De vrees voor meerkosten heeft bedrijven er tot dusver van weerhouden precies in kaart te brengen welke financiële gevolgen Brexit voor hen zal hebben. Zo geeft ruim een derde (36%) aan niet exact te weten welke impact Brexit heeft op de financiële toestand van hun bedrijf.

Invloed Brexit op bedrijfsvoering onbekend
Op dit moment heeft een kwart (25%) van de bedrijven hun bedrijfsvoering nog niet aangepast aan Brexit. Dat dit percentage zo hoog is, is mogelijk te wijten aan het feit dat maar liefst een derde (33%) van de bedrijven nog niet weet wat de impact is van Brexit op de algehele bedrijfsvoering.

Hinder in product en dienst afname
Uit het onderzoek van Banking Circle blijkt ook dat relatief veel ondernemingen hinder ervaren in het afnemen van diensten of producten, veroorzaakt door Brexit. Zo geeft bijna een derde (30%) aan dat er producten of diensten zijn die zij nu niet meer kunnen afnemen.

“Brexit zal veel veranderingen teweegbrengen in de internationale handel”, aldus Marcus Yarbug, Head of Sales Benelux bij Banking Circle. “Ons onderzoek belicht inderdaad een aantal van de uitdagingen waar bedrijven in Nederland nu al voor staan. Zowel de politiek als de handel zullen hier hun weg in moeten vinden. Bij Banking Circle zien we duidelijk de impact die Brexit zal hebben op de bedrijfsvoering van bedrijven in heel Europa en het Verenigd Koninkrijk. Om bedrijven te ontzorgen, richten wij ons op het wegsnijden van de ‘Brexit-premie’ op grensoverschrijdende betalingen. Dit doen we door een oplossing te bieden die transparante, lokale betalingen en incasso’s over de grens mogelijk maakt, zonder de noodzaak van een fysieke aanwezigheid of een relatie met een correspondentbank in die regio. Wat betekent dat klanten van financiële instellingen geen rekening hoeven te houden met hogere kosten als gevolg van Brexit.”

Gerelateerde artikelen