Vooruitzicht wereldeconomie holt achteruit

Rente, inflatie, oorlog en sancties hollen de groei alsmaar verder uit.

De vooruitzichten voor de wereldeconomie worden dit jaar steeds somberder. Daarom zal het Internationaal Monetair Fonds (IMF) volgende week opnieuw zijn groeiverwachtingen naar beneden moeten bijstellen, heeft topvrouw Kristalina Georgieva laten weten in een speech aan de Georgetown University.

Het is niet voor het eerst dit jaar dat het fonds zijn prognoses bijstelt. “We hebben onze groeiprognoses al drie keer verlaagd, tot slechts 3,2 procent voor 2022 en 2,9 procent voor 2023. En zoals u volgende week in onze bijgewerkte World Economic Outlook (WEO) zult zien, zullen we de groei voor volgend jaar verlagen.”

In haar toespraak wees ze onder meer op de gevolgen van de oplopende rente en hoge inflatie. Dat laatste kan niet los gezien worden van de oorlog in Oekraïne, de vele sancties die zijn ingesteld tegen Rusland en de onzekerheid over gasleveringen uit dat land.

Het gevolg is dat het risico op een recessie overal flink is toegenomen. “We schatten dat landen die goed zijn voor ongeveer een derde van de wereldeconomie dit of volgend jaar te maken zullen krijgen met ten minste twee opeenvolgende kwartalen van krimp”, aldus Georgieva.

Bij het IMF is het een goed gebruik dat de topvrouw een week voor nieuwe economische ramingen alvast een tipje van de sluier oplicht. Volgende week houden het IMF en de Wereldbank ook hun jaarvergaderingen. Daarvoor komen waarschijnlijk duizenden bewindslieden, andere hoogwaardigheidsbekleders en journalisten naar Washington.

Een van de prioriteiten is dat overheden de huidige problemen met “verantwoord begrotingsbeleid” proberen aan te pakken, wil Georgieva iedereen nu alvast meegeven. Dan gaat het volgens haar om beleid waarmee mensen die kwetsbaar zijn worden beschermd, maar waarmee de inflatie niet extra wordt aangejaagd.

Hiermee verwijst ze zonder het met zoveel worden te zeggen nogmaals naar de ingrepen die de Britse regering wilde nemen om de koopkracht te repareren. Het IMF was onlangs opvallend kritisch over de plannen die de ongelijkheid tussen Britten zouden vergroten. Later kwam de regering terug op een omstreden maatregel uit het pakket, wat Georgieva een “goede beslissing” noemde.

(ANP)