Voorkom werkloosheid

Christine Lagarde, President ECB
"Het verlies van banen, dat is het grootste risico van de coronacrisis." Christine Lagarde, President ECB.

Vandaag verscheen een interview met Christine Lagarde, President van de ECB, in Le Monde, waarin ze onder andere commentaar gaf op de coronacrisis en de digitale euro.

Wat is haar verwachting voor voor de Europese economie?

De tweede coronagolf geeft extra onzekerheid en vertraagt het herstel. Dat herstel is tot nu toe oneven, onzeker, en incompleet en loopt nu de kans momentum te verliezen. Ons scenario verwacht een bbp-val van 8 procent voor dit jaar in het eurogebied.

Welk langetermijneffect van de coronacrisis zal het duidelijkst zijn?

Het verlies van banen, dat is het grootste risico van de coronacrisis voor de samenleving, het gezinsinkomen, voor vraag en aanbod. Daar moeten overheden erg op bedacht zijn. Het is essentieel dat het fiscale vangnet dat overheden hebben gecreëerd niet te snel wordt opgeheven.

De ECB gaat mogelijk een digitale euro creëren, waarom?

We willen eenvoudigweg onze munt laten passen in het digitale tijdperk. Als je ziet hoe snel het digitale betalingsverkeer groeit, met name onder jonge mensen, dan is het belangrijk om die vraag tegemoet te komen. Als er een digitale euro komt, dan zal deze niet de bestaande euro vervangen, maar een aanvulling zijn op de biljetten en munten.

Als we een betalingsmethode kunnen hebben die efficiënter, goedkoper, schoner, en gebruiksvriendelijker is, die privacy garandeert en toch traceerbaar blijft, met minder corssborder kosten, en die de internationale rol van de euro versterkt, dan zouden we het toch heel fout doen door daar niet naar te kijken! Daar is de ECB nu mee bezig.

(bron, foto: ECB)

Gerelateerde artikelen