Voorkom plicht tot eerdere publicatie jaarrekening

Door de flexibilisering van het BV-recht is het sinds 1 oktober 2012 voor BV's waarin alle bestuurders ook aandeelhouders zijn, eenvoudiger de jaarrekening vast te stellen. Dit geldt ook voor eenpersoonsvennootschappen. De termijn van publicatie van de jaarrekening wordt echter door deze regeling vervroegd. Waar moet u rekening mee houden?

Statutair bestuurder(s) van een vennootschap moeten binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening opmaken. De algemene vergadering van aandeelhouders kan wegens bijzondere omstandigheden aan de bestuurder(s) uitstel geven voor maximaal 6 maanden voor het opmaken van de jaarrekening.

Binnen 2 maanden na deze termijn moet de jaarrekening door de algemene vergadering zijn vastgesteld. Dit betekent voor het boekjaar 2012 dat uiterlijk 13 maanden ná afloop van het boekjaar (31 januari 2014) de jaarrekening moet zijn opgesteld, vastgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Let op: nieuwe termijn!
In de nieuwe wet is sinds 1 oktober 2012 bepaald dat ondertekening van de opgestelde jaarrekening door de bestuurders, wanneer alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn (zoals ook bij de eenpersoonsvennootschap), geldt als vaststelling van de jaarrekening. Dit  betekent dat de jaarrekening uiterlijk 30 november 2013 (5 maanden + in geval van uitstel 6 maanden na het boekjaar 2012) moet zijn opgemaakt en ondertekend door de bestuurder(s) en uiterlijk al op 8 december 2013 (binnen 8 dagen na ondertekening) gedeponeerd moet zijn.

Houd deze termijn goed in de gaten! Het niet tijdig publiceren kan een aanleiding zijn om als bestuurder aangesproken te worden in het kader van onbehoorlijk bestuur.

Is het niet wenselijk dat de jaarrekening wordt vastgesteld door ondertekening van alle bestuurders? s Pas uw statuten dan aan en bepaal uitdrukkelijk  dat de jaarrekening niet wordt vastgesteld door ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders.

Tip
Voorkom onzekerheden op dit punt door de jaarrekening uiterlijk 11 maanden plus 8 dagen na het einde van het boekjaar te deponeren, dan wel de statuten van uw BV te wijzigen.

Bron: Grant Thornton

Gerelateerde artikelen