Vooral flexwerkers worden werkloos

In het eerste kwartaal van 2013 werden 143.000 personen werkloos die in het vierde kwartaal van 2012 nog een baan hadden. Vooral werknemers met een flexibele arbeidsrelatie werden werkloos. In dezelfde periode vonden 90.000 werklozen een baan. De meesten kregen een flexibel contract.

Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie worden vaker werkloos dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie of zelfstandigen. Van de flexwerkers in het vierde kwartaal van 2012 waren er 85.000 een kwartaal later werkloos. Dit is 6,9 procent van de flexwerkers. Bij werknemers met een vaste arbeidsrelatie en bij zelfstandigen waren dat er respectievelijk 46.000 en 11.000. Dat is voor beide groepen circa 1 procent.

Werklozen die werk voor tenminste twaalf uur per week vinden, krijgen steeds minder vaak een vaste aanstelling. Van de 90.000 werklozen die in het eerste kwartaal van 2013 werk vonden, kreeg ruim 15 procent een vast contract. Begin 2009 was dat nog ruim 27 procent. Het aandeel dat als zelfstandige aan de slag gaat, is de afgelopen vier jaar juist verdubbeld naar bijna 12 procent. Het grootste deel vindt echter nog steeds werk op basis van een flexibel contract. In het eerste kwartaal van 2013 gold dit voor 73 procent van de werklozen die werk vonden.

In het eerste kwartaal van 2013 waren er 143.000 werklozen die in het vierde kwartaal van 2012 nog tot de werkzame beroepsbevolking behoorden. Dit waren er ruim anderhalf keer zo veel als begin 2009. Daarnaast waren er 90.000 werklozen die in het eerste kwartaal van 2013 een baan van twaalf uur of meer per week vonden. Ook dit aantal groeide de afgelopen vier jaar, maar minder sterk dan het aantal werkenden dat werkloos werd.

Bron: CBS

Gerelateerde artikelen