Vooral Amerika’s betalen laat of helemaal niet

Grote kans op cashflow-problemen door lang openstaande facturen voor één op de drie bedrijven in Noord- en Zuid-Amerika.

Bij één op de drie bedrijven in Brazilië, Canada, Mexico en de Verenigde Staten is een vijfde van de waarde van hun facturen ruim 90 dagen achterstallig. De meeste te lang uitblijvende betalingen komen voor rekening van buitenlandse handelspartners. Het risico is levensgroot dat te lang uitstaande vorderingen niet kunnen worden geïnd en moeten worden afgeschreven. Dit kan de kasstromen van bedrijven ernstig verstoren. 
Dit blijkt uit de Betalingsbarometer van Atradius waarin de betalingspraktijk van bedrijven in deze regio is onderzocht.
 
Uit het onderzoek blijkt dat zo’n 95 procent van de bedrijven in Noord- en Zuid-Amerika in het afgelopen jaar is geconfronteerd met te late betalingen van zowel binnen- als buitenlandse zakenrelaties. In Europa geldt dit voor 92,8 procent van de bedrijven. Dit komt overeen met gemiddeld bijna de helft van de totale waarde van zakelijke facturen – met name van buitenlandse transacties – die te laat of helemaal niet betaald worden. 
__________________________________________________________________________________
Realiseer een structureel betere cashpositie en bepaal de optimale financieringsconstructie. Ontdek in twee dagen alle aspecten van werkkapitaal analyse, performance indicatoren en optimalisatie tijdens de masterclass Strategisch Werkkapitaal Management. Meld u direct aan.
__________________________________________________________________________________  
 
Bedrijven in Mexico hebben het vaakst te maken met betalingsachterstanden bij binnenlandse klanten (54,2 procent). Ondernemers in de Verenigde Staten (56,5 procent) zijn het vaakst geconfronteerd met te late betalingen van buitenlandse klanten.
 
Liquiditeitsproblemen tasten betalingsmoraal aan
Bedrijven in Noord- en Zuid-Amerika schreven gemiddeld 2,2 procent van de waarde van hun facturen als oninbaar af. Mexico en Brazilië zijn het zwaarst getroffen door oninbare vorderingen. “Hoewel Brazilië lange tijd is beschouwd als een groeimarkt voor Nederlandse exporteurs, bevindt deze economie zich nu in zwaar weer. Braziliaanse bedrijven hebben vaker dan vorig jaar te maken met uitblijvende betalingen. Zo nam tussen 2014 en 2015 het aantal achterstallige betalingen van binnenlandse facturen toe met 22 procent. Dit is het hoogste percentage van alle bedrijven in de regio. Deze gebrekkige betalingsmoraal heeft ingrijpende gevolgen voor de cashflow van deze bedrijven en hun vermogen hun eigen leveranciers tijdig te betalen. 
Exporteurs moeten hiermee rekening houden als zij zaken willen doen met bedrijven in Brazilië”, aldus Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland.
 
Voor 54,6 procent van de bedrijven in Noord- en Zuid-Amerika is een faillissement van klanten de belangrijkste reden voor een afschrijving. Andere oorzaken zijn falende incassopogingen en klanten die niet meer achterhaald kunnen worden. Dit geldt achtereenvolgens voor 37 en 35,3 procent van de respondenten.
 
“Het onderzoek toont aan hoe belangrijk het is dat bedrijven zich bewust zijn van wat het effect op de kasstromen kan zijn van verkopen op krediet, vooral op exportmarkten. Zo kan de cashflow-prognose van een leverancier – gebaseerd op de gemiddelde binnenlandse betalingstermijn van 30 dagen – verstoord worden door een norm van 90 dagen elders”, vertelt David Huey, Regionaal Directeur van Atradius Trade Credit Insurance voor de NAFTA-regio. “Terwijl veel leveranciers begrijpen dat er risico’s gepaard gaan met verkoop op krediet aan buitenlandse klanten is het zorgwekkend om te zien dat bij ruim 45 procent van de binnenlandse facturen tijdige betaling uitblijft.”

Gerelateerde artikelen