Volksbank in het nauw verliest chef risicobeleid

De bank voldoet niet aan de eisen voor poortwachter van het financiële systeem.

Jeroen Dijst, de eindverantwoordelijke op het gebied van risicobeleid, vertrekt in april, na acht jaar bij de Volksbank. De raad van commissarissen zegt de zoektocht naar twee vervangers te zijn gestart.

De datum van zijn vertrek valt samen met de deadline die de bank heeft gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB) om procedures te verbeteren om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan.

In augustus werd bekend dat de Volksbank niet genoeg deed om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft toen ook aangekondigd een boete te willen opleggen. Het is nog niet duidelijk hoe hoog die boete wordt.

Ook topman Martijn Gribnau vertrekt in april bij het moederbedrijf van onder meer SNS en ASN Bank. De in 2020 aangestelde directeur heeft besloten af te zien van een tweede termijn. Volgens Gribnau zijn er extra inspanningen nodig voor het verbeteren van de IT-systemen en datakwaliteit. “En dat we alles in het werk moeten stellen om zo snel mogelijk te voldoen aan de eisen die aan ons gesteld worden als poortwachter van het financiële systeem”, zo erkende Gribnau.

Gerelateerde artikelen